ZOBACZ FILMY:

  

Rybek segreguje:

    Rybek segreguje   

  

Ekodziałania miasta:  

Kronika Miejska Rybnik - odcinek poświęcony działaniom ekologicznym realizowanym w mieście oraz gospodarce odpadami.

 

Segregacja śmieci:

Kronika Miejska Rybnik - segregacja odpadów

 

 

POSŁUCHAJ AUDYCJI

RADIOWEJ:

Czas na twoja miejscowość - audycja w Radiu90

   

Strona główna -> Samorząd -> Segreguj.rybnik.eu

Segreguj.rybnik.eu

Segreguj.rybnik.eu


   

 Szczegółowe informacje na temat zasad gospodarowania odpadami:
tel. 32 43 92 046

(telefon dostępny w godzinach pracy Urzędu Miasta Rybnika)

lub pod adresem:

segreguj@um.rybnik.pl 


 

 

 

STAWKI OPŁATY (miesięcznie na 1 mieszkańca):


•    9 zł  - jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
•    15 zł - jeśli mieszkańcy, mimo obowiązku, nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

TERMINY OPŁAT:

•    za I kwartał do 20 marca
•    za II kwartał do 20 czerwca
•    za III kwartał do 20 września
•    za IV kwartał do 20 grudnia

 

 

 

 

  


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


PDF (53 KB)

Deklaracja dla ogrodów działkowych, domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe


PDF (44 KB)

****************************


HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na terenie Rybnika w roku 2016, w poszczególnych dzielnicach - nieruchomości prywatne i przedsiębiorcy (nie dotyczy osiedli, w tzw. zabudowie wielorodzinnej, korzystających ze wspólnych kontenerów)

APLIKACJA WYWOZIK RYBNIK
Zachęcamy mieszkańców Rybnika do zainstalowania na urządzeniach mobilnych darmowej aplikacji Wywozik Rybnik, zapewniającej dostęp do informacji o gospodarce odpadami. Aplikację można bezpłatnie pobrać ze sklepów internetowych play.google.com, itunes.apple.com/pl oraz windowsphone.com/pl

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY
Mieszkańcom prowadzącym selektywną zbiórkę odpadów komunalnych przypominamy o konieczności stosowania odpowiednich pojemników, kontenerów lub worków plastikowych, o pojemności nie mniejszej niż 80 litrów, odpowiadających rodzajowi gromadzonego odpadu.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Nowy system gospodarowania odpadami i wynikające z niego zasady, budzą wciąż wiele pytań i wątpliwości. Dlatego publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Uchwalona przez sejm ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw, nałożyła na gminy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi.

ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
W Rybniku działa Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). Odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych mieszkańców Rybnika przyjmowane są bezpłatnie.

MIEJSKA KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ROŚLINNYCH
W Rybniku funkcjonuje Miejska Kompostownia Odpadów Roślinnych, więc zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, na terenie miasta spalanie odpadów roślinnych (trawa, liście, chwasty itp.) jest niedopuszczalne!

ZASADY POSTĘPOWANIA Z AZBESTEM, DOFINANSOWANIA
Użytkownikom wyrobów zawierających azbest przypominamy o obowiązku przedkładania corocznej „Informacji o wyrobach zawierających azbest”. Przypominamy, że mieszkańcy Rybnika mają możliwość skorzystania z dofinansowania do inwestycji ekologicznych polegających na demontażu, transporcie do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych.Uwaga!

 

Od dnia 6 października 2015 r. na terenie Miasta Rybnika zostały uruchomione Dodatkowe Punkty Odbioru Segregowanych Odpadów Komunalnych (POSOK) przyjmujące bezpłatnie odpady zbierane w sposób selektywny od mieszkańców naszego Miasta. 

 
POSOKi zlokalizowano przy ul. Oskara Kolberga 65, ul. Przemysłowej 35 oraz ul. Pod Lasem 70B.
 
Punkty czynne są w następujących dniach:
 • ul. O. Kolberga 65, ul. Przemysłowa 35
  wtorek, czwartek 07:00 - 16:00
  sobota 07:00-14:00
 • ul. Pod Lasem
  wtorek, czwartek 07:00 - 15:00
  sobota 07:00 - 14:00.
W Dodatkowych Punktach Odbioru Segregowanych Odpadów Komunalnych można oddać następujące frakcje odpadów:
 • plastik, 
 • metal
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe, 
 • szkło, 
 • papier, 
 • odpady zielone,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony.


   

 


Rybek z Rybnika uczy segregować śmieci
Kronika Miejska Rybnik - odcinek poświęcony działaniom ekologicznym realizowanym w mieście oraz gospodarce odpadami.
Kronika Miejska Rybnik - odcinek poświęcony jest podstawowym zasadom segregacji odpadów, w kontekście wchodzącej w życie 1 lipca br. nowej ustawy o gospodarowaniu odpadami.

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Rybnik na Facebook
    
Rybnik na YouTube
 
twitter   Instagram
RYBEK SEGREGUJE

RYBEK SEGREGUJE

APLIKACJA WYWOZIK

Aplikacja Wywozik

          Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt