ZOBACZ FILMY:

  

Rybek segreguje:

    Rybek segreguje   

  

Ekodziałania miasta:  

Kronika Miejska Rybnik - odcinek poświęcony działaniom ekologicznym realizowanym w mieście oraz gospodarce odpadami.

 

Segregacja śmieci:

Kronika Miejska Rybnik - segregacja odpadów

 

 

POSŁUCHAJ AUDYCJI

RADIOWEJ:

Czas na twoja miejscowość - audycja w Radiu90

   

Strona główna -> Samorząd -> Segreguj.rybnik.eu

Segreguj.rybnik.eu

Segreguj.rybnik.eu


   

 Szczegółowe informacje na temat nowych zasad gospodarowania odpadami:
tel. 32 43 92 046

(telefon dostępny w godzinach pracy Urzędu Miasta Rybnika)

lub po adresem: segreguj@um.rybnik.pl 


Deklaracja o wysokości opłaty


PDF (53 KB)


   

Rada Miasta Rybnika w celu wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, podjęła następujące uchwały: WYŚWIETL UCHWAŁY

   


 


Uwaga!

 

Od dnia 6 października 2015 r. na terenie Miasta Rybnika zostały uruchomione Dodatkowe Punkty Odbioru Segregowanych Odpadów Komunalnych (POSOK) przyjmujące bezpłatnie odpady zbierane w sposób selektywny od mieszkańców naszego Miasta. 

 
POSOKi zlokalizowano przy ul. Oskara Kolberga 65, ul. Przemysłowej 35 oraz ul. Pod Lasem 70B.
 
Punkty czynne są w następujących dniach:
ul. O. Kolberga 65, ul. Przemysłowa 35
wtorek, czwartek 07:00 - 16:00
sobota 07:00-14:00
 
ul. Pod Lasem
wtorek, czwartek 07:00 - 15:00
sobota 07:00 - 14:00.
 
W Dodatkowych Punktach Odbioru Segregowanych Odpadów Komunalnych można oddać następujące frakcje odpadów:
  • plastik, 
  • metal
  • tworzywa sztuczne,
  • opakowania wielomateriałowe, 
  • szkło, 
  • papier, 
  • odpady zielone,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • zużyte opony.


   

 


HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na terenie Rybnika w roku 2015, w poszczególnych dzielnicach - nieruchomości prywatne i przedsiębiorcy (nie dotyczy osiedli, w tzw. zabudowie wielorodzinnej, korzystających ze wspólnych kontenerów)

APLIKACJA WYWOZIK RYBNIK
Zachęcamy mieszkańców Rybnika do zainstalowania na urządzeniach mobilnych darmowej aplikacji Wywozik Rybnik, zapewniającej dostęp do informacji o gospodarce odpadami. Aplikację można bezpłatnie pobrać ze sklepów internetowych play.google.com, itunes.apple.com/pl oraz windowsphone.com/pl

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY
Mieszkańcom prowadzącym selektywną zbiórkę odpadów komunalnych przypominamy o konieczności stosowania odpowiednich pojemników, kontenerów lub worków plastikowych, o pojemności nie mniejszej niż 80 litrów, odpowiadających rodzajowi gromadzonego odpadu.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Nowy system gospodarowania odpadami i wynikające z niego zasady, budzą wciąż wiele pytań i wątpliwości. Dlatego publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania.

WALKA Z NISKĄ EMISJĄ
Cele i zadania Miasta Rybnika w zakresie ochrony środowiska określa dokument - "Program Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika", którego ostatnia aktualizacja przyjęta została Uchwałą Rady Miasta Rybnika Nr 291/XXI/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. Jednym z jego priorytetów jest ochrona powietrza polegająca na zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery, pochodzących m.in. z przydomowych kotłowni, tzw. "niskiej emisji.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Uchwalona przez sejm ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw, nałożyła na gminy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi.

PALĄC ŚMIECI, TRUJESZ DZIECI
Rozpoczął się sezon grzewczy. W wielu gospodarstwach domowych, chcąc zaoszczędzić na kosztach opału – w piecach co. palone są śmieci. Miasto rozpoczęło kampanię informacyjną, przypominającą o zakazie palenia śmieci w piecach domowych.

ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
W Rybniku działa Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). Odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych mieszkańców Rybnika przyjmowane są bezpłatnie.

MIEJSKA KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ROŚLINNYCH
W Rybniku funkcjonuje Miejska Kompostownia Odpadów Roślinnych, więc zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, na terenie miasta spalanie odpadów roślinnych (trawa, liście, chwasty itp.) jest niedopuszczalne!

ZASADY POSTĘPOWANIA Z AZBESTEM, DOFINANSOWANIA
Użytkownikom wyrobów zawierających azbest przypominamy o obowiązku przedkładania corocznej „Informacji o wyrobach zawierających azbest”. Przypominamy, że mieszkańcy Rybnika mają możliwość skorzystania z dofinansowania do inwestycji ekologicznych polegających na demontażu, transporcie do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych.Rybek z Rybnika uczy segregować śmieci
Kronika Miejska Rybnik - odcinek poświęcony działaniom ekologicznym realizowanym w mieście oraz gospodarce odpadami.
Kronika Miejska Rybnik - odcinek poświęcony jest podstawowym zasadom segregacji odpadów, w kontekście wchodzącej w życie 1 lipca br. nowej ustawy o gospodarowaniu odpadami.

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Rybnik na Facebook
    
Rybnik na YouTube
RYBEK SEGREGUJE

RYBEK SEGREGUJE

EKOKONKURSY:

Ekokonkurs - kliknij, żeby przejść do szczegółów

          Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt