ZOBACZ FILMY:

  

Rybek segreguje:

    Rybek segreguje   

  

Ekodziałania miasta:  

Kronika Miejska Rybnik - odcinek poświęcony działaniom ekologicznym realizowanym w mieście oraz gospodarce odpadami.

 

Segregacja śmieci:

Kronika Miejska Rybnik - segregacja odpadów

 

 

POSŁUCHAJ AUDYCJI

RADIOWEJ:

Czas na twoja miejscowość - audycja w Radiu90

   

Strona główna -> Samorząd -> Segreguj.rybnik.eu

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Segreguj.rybnik.eu


   

 

Uchwały Rady Miasta

dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

 

 

Rada Miasta Rybnika w celu wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, podjęła następujące uchwały: 

 

 

Uchwalona przez sejm ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), nałożyła na gminy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi.Pod pojęciem gospodarowania należy rozumieć zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zarządzanie systemem. Obowiązkowo w skład systemu wchodzą nieruchomości zamieszkałe, czyli te na których zamieszkają mieszkańcy. Fakultatywnie, gmina może przejąć gospodarowanie odpadami - wyłącznie komunalnymi, pochodzącymi z nieruchomości na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność gospodarcza. Przejęcie przez gminę gospodarowania odpadami komunalnymi na tych nieruchomościach pozwoli uszczelnić cały system, a z czasem wyeliminować wciąż pojawiające się patologie takie jak „dzikie wysypiska śmieci”.

 

  
Gmina, jako przyszły właściciel odpadów komunalnych musi podjąć szereg uchwał i zorganizować przetarg na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wybrany w przetargu podmiot będzie odbierał odpady z nieruchomości. Nadzór nad zadaniami powierzonymi podmiotowi, sprawować będzie gmina.

  

  
Do podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości będzie należało między innymi:

  • wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne,
  • selektywne zbieranie odpadów,
  • uiszczanie opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

W chwili obecnej na terenie Miasta w zakresie odbierania odpadów działają:

Ponadto odpady niebezpieczne można oddawać w wyznaczonych punktach na terenie miasta, których adresy znajdują się na stronie www.segreguj.rybnik.eu 


   

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Rybnika:


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Rybnika za rok 2014


DOC (1 138 KB)

 


 

Sprawozdania prezydenta miasta  z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi:


Rok 2014


PDF (62 KB)

Rok 2013


PDF (59 KB)


 

Podmioty odbierające odpady komunalne i adresy instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne z terenu Rybnika:


Wykaz instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne


PDF (23 KB)

Sprawozdanie prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi


PDF (58 KB)

Podmioty odbierające odpady komunalne


PDF (20 KB)


   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Rybnik na Facebook
    
Rybnik na YouTube
RYBEK SEGREGUJE

RYBEK SEGREGUJE

APLIKACJA WYWOZIK

Aplikacja Wywozik

          Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt