ZOBACZ FILMY:

  

Rybek segreguje:

    Rybek segreguje   

  

Ekodziałania miasta:  

Kronika Miejska Rybnik - odcinek poświęcony działaniom ekologicznym realizowanym w mieście oraz gospodarce odpadami.

 

Segregacja śmieci:

Kronika Miejska Rybnik - segregacja odpadów

 

 

POSŁUCHAJ AUDYCJI

RADIOWEJ:

Czas na twoja miejscowość - audycja w Radiu90

   

Strona główna -> Samorząd -> Segreguj.rybnik.eu

Harmonogramy wywozu odpadów

Segreguj.rybnik.eu


   

HARMONOGRAMY 2017
wywozu odpadów komunalnych na terenie Rybnika w roku 2017,
w poszczególnych dzielnicach (pliki PDF)

 

 


Nieruchomości zamieszkałe 
Pojemniki należy wystawić do godziny 06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego. Zabrane zostaną tylko odpady znajdujące się w pojemnikach. Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które będą wystawione przezd posesje lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce, itp


Boguszowice Stare, Kłokocin - 2017


PDF (384 KB)

Chwałowice, Meksyk - 2017


PDF (394 KB)

Maroko-Nowiny - 2017


PDF (389 KB)

Niedobczyce - 2017


PDF (393 KB)

Niewiadom, Zamysłów, Popielów, Radziejów - 2017


PDF (390 KB)

Paruszowiec Piaski, Ligota-Ligota Kuźnia, Gotartowice - 2017


PDF (386 KB)

Rybnik-Północ, Śródmieście - 2017


PDF (386 KB)

Smolna, Orzepowice, Chwałęcice, Stodoły, Zebrzydowice - 2017


PDF (390 KB)

Wielopole, Rybnicka Kuźnia, Grabownia, Golejów, Ochojec, Kamień - 2017


PDF (398 KB)

 

Nieruchomości niezamieszkałe
Pojemniki należy wystawić do godziny 06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego. Zabrane zostaną tylko odpady znajdujące się w pojemnikach. Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które będą wystawione przezd posesje lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce, itp.


Boguszowice Stare, Kłokocin - 2017


PDF (376 KB)

Chwałowice, Meksyk - 2017


PDF (384 KB)

Maroko-Nowiny - 2017


PDF (382 KB)

Niedobczyce - 2017


PDF (384 KB)

Niewiadom, Zamysłów, Popielów, Radziejów - 2017


PDF (383 KB)

Paruszowiec Piaski, Ligota-Ligota Kuźnia, Gotartowice - 2017


PDF (377 KB)

Rybnik-Północ, Śródmieście - 2017


PDF (376 KB)

Smolna, Orzepowice, Chwałęcice, Stodoły, Zebrzydowice - 2017


PDF (384 KB)

Wielopole, Rybnicka Kuźnia, Grabownia, Golejów, Ochojec, Kamień - 2017


PDF (388 KB)

 

Posesje o utrudnionym dojeździe
W związku z utrudnieniami w dojeździe do Państwa posesji przekazujemy indywidualne harmonogramy odbioru odpadów zmieszanych. Odpady segregowane będą odbierane według ogólnego harmonogramu dla danej ulicy. Jednocześnie informujemy, że wywóz odpadów zmieszanych będzie odbywał się co dwa tygodnie. Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które będą wystawione przed posesję lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce, itp. Pojemniki należy wystawić do godziny 06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego. Zabrane zostaną tylko odpady znajdujące się w pojemnikach.


Posesje o utrudnionym dojeździe - 2017


PDF (308 KB)

 

Zabudowa wielolokalowa


Zabudowa wielolokalowa - 2017


PDF (383 KB)

 

HARMONOGRAMY 2016
wywozu odpadów komunalnych na terenie Rybnika w roku 2016,
w poszczególnych dzielnicach (pliki PDF)NIERUCHOMOŚCI PRYWATNE:
Wywóz odpadów zmieszanych będzie odbywał się co dwa tygodnie. Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które będą wystawione przed posesję lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce, itp. Pojemniki/worki należy wystawić do godziny 06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego. Zabrane zostaną tylko odpady komunalne (zmieszane) znajdujące się w pojemnikach oraz odpady segregowane w workach/pojemnikach.


Ścisłe centrum miasta - 2016 r.


PDF (52 KB)

Zabudowa wielomieszkaniowa - 2016 r.


PDF (187 KB)

Zabudowa wielolokalowa - 2016 r.


PDF (44 KB)

Posesje o utrudnionym dojeździe - 2016 r.


PDF (359 KB)

Niewiadom, Niedobczyce


PDF (558 KB)

Kamień, Stodoły, Chwałęcice, Popielów, Radziejów, Meksyk, Orzepowice, Boguszowice Stare - 2016 r.


PDF (1 498 KB)

Maroko-Nowiny, Smolna, Zamysłów, Zebrzydowice - 2016 r.


PDF (248 KB)

Rybnicka Kuźnia, Paruszowiec-Piaski, Rybnik Północ, Śródmieście - 2016 r.


PDF (659 KB)

Chwałowice, Boguszowice Osiedle - 2016 r.


PDF (1 065 KB)

Ochojec, Ligota Ligocka Kuźnia Kłokocin, Grabownia, Golejów, Wielopole, Gotartowice - 2016 r.


PDF (652 KB)

 

PRZEDSIĘBIORCY:
Przedsiębiorców, którzy zadeklarowali tylko jeden pojemnik, obowiązuje pierwszy termin odbioru odpadów w poszczególnych miesiącach kalendarzowych. Pojemniki muszą być opisane nazwą firmy, której dotyczą. Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które będą wystawione przed posesję lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce, itp. Pojemniki należy wystawić do godziny 06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego. Zabrane zostaną tylko odpady znajdujące się w pojemnikach.
UWAGA! Od Przedsiębiorców nie będą odbierane odpady zielone, wielkogabarytowe i elektryczne!


Chwałowice, Boguszowice Osiedle - 2016 r.


PDF (780 KB)

Maroko-Nowiny, Smolna, Zamysłów, Zebrzydowice - 2016 r.


PDF (257 KB)

Niewiadom, Niedobczyce - 2016 r.


PDF (962 KB)

Rybnicki Kuźnia, Paruszowiec-Piaski, Rybnik Północ, Śródmieście - 2016 r.


PDF (594 KB)

Ochojec, Grabownia, Golejów, Wielopole, Ligota-Ligocka Kuźnia, Gotartowice, Kłokocin - 2016 r.


PDF (966 KB)

Kamień, Stodoły, Chwałęcice, Popielów, Radziejów, Meksyk, Orzepowice, Boguszowice Stare - 2016 r.


PDF (1 156 KB)


Właściciele nieruchomości worki mogą kupić w siedzibie firmy EKO, przy ul. Kościuszki oraz TRANSGÓRU przy ul. Jankowickiej  oraz w sklepach.

Jeśli natomiast chodzi o mieszkańców osiedli, nie będzie konieczności zakupu takich worków - w przypadku budownictwa wielorodzinnego obowiązywał będzie tzw. system kontenerowy (kontenery w odpowiednich kolorach).   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
RYBEK SEGREGUJE

RYBEK SEGREGUJE

APLIKACJA WYWOZIK

Aplikacja Wywozik

          Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt