ZOBACZ FILMY:

  

Rybek segreguje:

    Rybek segreguje   

  

Ekodziałania miasta:  

Kronika Miejska Rybnik - odcinek poświęcony działaniom ekologicznym realizowanym w mieście oraz gospodarce odpadami.

 

Segregacja śmieci:

Kronika Miejska Rybnik - segregacja odpadów

 

 

POSŁUCHAJ AUDYCJI

RADIOWEJ:

Czas na twoja miejscowość - audycja w Radiu90

   

Strona główna -> Samorząd -> Segreguj.rybnik.eu

Harmonogramy wywozu odpadów

Segreguj.rybnik.eu


   

HARMONOGRAMY
wywozu odpadów komunalnych na terenie Rybnika w roku 2016,
w poszczególnych dzielnicach (pliki PDF)NIERUCHOMOŚCI PRYWATNE:
Wywóz odpadów zmieszanych będzie odbywał się co dwa tygodnie. Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które będą wystawione przed posesję lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce, itp. Pojemniki/worki należy wystawić do godziny 06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego. Zabrane zostaną tylko odpady komunalne (zmieszane) znajdujące się w pojemnikach oraz odpady segregowane w workach/pojemnikach.


Ścisłe centrum miasta


PDF (52 KB)

Zabudowa wielomieszkaniowa


PDF (187 KB)

Zabudowa wielolokalowa


PDF (44 KB)

Posesje o utrudnionym dojeździe


PDF (359 KB)

Niewiadom, Niedobczyce


PDF (558 KB)

Kamień, Stodoły, Chwałęcice, Popielów, Radziejów, Meksyk, Orzepowice, Boguszowice Stare


PDF (1 498 KB)

Maroko-Nowiny, Smolna, Zamysłów, Zebrzydowice


PDF (248 KB)

Rybnicka Kuźnia, Paruszowiec-Piaski, Rybnik Północ, Śródmieście


PDF (659 KB)

Chwałowice, Boguszowice Osiedle


PDF (1 065 KB)

Ochojec, Ligota Ligocka Kuźnia Kłokocin, Grabownia, Golejów, Wielopole, Gotartowice


PDF (652 KB)

 

PRZEDSIĘBIORCY:
Przedsiębiorców, którzy zadeklarowali tylko jeden pojemnik, obowiązuje pierwszy termin odbioru odpadów w poszczególnych miesiącach kalendarzowych. Pojemniki muszą być opisane nazwą firmy, której dotyczą. Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które będą wystawione przed posesję lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce, itp. Pojemniki należy wystawić do godziny 06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego. Zabrane zostaną tylko odpady znajdujące się w pojemnikach.
UWAGA! Od Przedsiębiorców nie będą odbierane odpady zielone, wielkogabarytowe i elektryczne!


Chwałowice, Boguszowice Osiedle


PDF (780 KB)

Maroko-Nowiny, Smolna, Zamysłów, Zebrzydowice


PDF (257 KB)

Niewiadom, Niedobczyce


PDF (962 KB)

Rybnicki Kuźnia, Paruszowiec-Piaski, Rybnik Północ, Śródmieście


PDF (594 KB)

Ochojec, Grabownia, Golejów, Wielopole, Ligota-Ligocka Kuźnia, Gotartowice, Kłokocin


PDF (966 KB)

Kamień, Stodoły, Chwałęcice, Popielów, Radziejów, Meksyk, Orzepowice, Boguszowice Stare


PDF (1 156 KB)


Właściciele nieruchomości worki mogą kupić w siedzibie firmy EKO, przy ul. Kościuszki oraz TRANSGÓRU przy ul. Jankowickiej  oraz w sklepach.

Jeśli natomiast chodzi o mieszkańców osiedli, nie będzie konieczności zakupu takich worków - w przypadku budownictwa wielorodzinnego obowiązywał będzie tzw. system kontenerowy (kontenery w odpowiednich kolorach).   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
RYBEK SEGREGUJE

RYBEK SEGREGUJE

APLIKACJA WYWOZIK

Aplikacja Wywozik

          Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt