O MIEŚCIE:

   

Strona główna -> O mieście -> Insygnia miejskie

Herb, flaga, hejnał, łańcuch

 

HERB I FLAGA MIASTA:

   

 

Herb Miasta przedstawia w polu tarczy błękitnym rybę - szczupaka - srebrną (białą) w skos, skierowaną ku prawemu narożnikowi tarczy. Ponad i pod wyobrażeniem ryby (w narożniku lewym czoła oraz narożniku prawym dołu) widnieje motyw roślinny, czyli kotewka, zwana inaczej orzechem wodnym, o srebrnych (białych) łodygach i srebrnych (białych) kwiatach. 

 

Kształt flagi stanowi prostokąt o proporcji boku krótszego (szerokości) do boku dłuższego (długości) jak 5:8. Flaga składa się z trzech poziomych pasów w następującym ułożeniu i barwach :

  • dwa zewnętrzne pasy koloru błękitnego w proporcji 1/4 szerokości płata flagi każdy,
  • środkowy pas koloru białego w proporcji 2/4 szerokości płata flagi z herbem Miasta umieszczonym centralnie.

W położeniu pionowym flagi herb umieszcza się centralnie pionowo w pasie białym.

 

 

Pobierz herb:  (600x650)  lub  (1300x1400)

 

Pobierz flagę: (840x600)  lub  (1400x1000)

 

 

 

 

HEJNAŁ RYBNIKA:

 

 Uchwała o hejnale 

 

Od 1 stycznia 2003, o każdej pełnej godzinie między 6.00 a 21.00 z kuranta zainstalowanego na ratuszowej wieży rozbrzmiewa melodia hejnału Rybnika. Hejnał skomponowany został przez Mirosława Jacka Błaszczyka z okazji jubileuszu VIII wieków Rybnika. 

 

 Zapis nutowy hejnału (pdf)

 Posłuchaj hejnału (mp3 - wersja na trąbkę) 

 Posłuchaj hejnału (mp3 - wersja na orkiestrę)

 

 (aby pobrać plik hejnału należy kliknąć prawym klawiszem myszy i zapisać plik na dysk)

 

 

 

 

  

 

ŁAŃCUCH PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA:

 

  

 Uchwała -  Łańcuch Prezydenta Miasta Rybnika i zasady jego używania (PDF)

 

Łańcuch zakładany jest przez Prezydenta Miasta Rybnika podczas szczególnie ważnych uroczystości miejskich (np. uroczyste sesje Rady Miasta, podejmowanie wybitnych gości, imprezy z udziałem mieszkańców miasta – obchody świąt i rocznic państwowych ) oraz reprezentowania Miasta na  zewnątrz. Łańcuch Prezydenta Miasta

 

Opis i wzór graficzny Łańcucha Prezydenta Miasta Rybnika:


Klejnot

Herb Miasta Rybnika: w błękitnym polu ryba – szczupak – srebrna w skos, skierowana ku prawemu narożnikowi tarczy. Ponad i pod wyobrażeniem ryby ( w narożniku lewym czoła oraz w narożniku prawym dołu ) widnieje motyw roślinny, czyli kotewka, zwana inaczej orzechem wodnym, o srebrnych  łodygach i srebrnych kwiatach. Tarczę otacza wokół 5 stylizowanych wici roślinnych, takich samych jak ogniwa łańcucha, przy czym wić ponad tarczą, jest większa od pozostałych. Na rewersie klejnotu cytat z wiersza nieżyjącej już wybitnej rybnickiej poetki Janiny Podlodowskiej:  Do tej Ziemi trzeba się urodzić...

 

Łańcuch

Składa się z  4 srebrnych ogniw przedstawiających górnośląskiego orła – godło z herbu województwa śląskiego oraz  27 srebrnych ogniw nawiązujących do ilości dzielnic miasta. Przybierają one kształt stylizowanej wici roślinnej, identyfikowanej z kotewką, integralnym elementem herbu miasta. Ogniwa, łączone pojedynczymi oczkami  łańcuszka lub większą ich ilością na obrzeżu, ułożone są poziomo w dwóch rzędach po 10 sztuk po prawej i lewej stronie większego ogniwa centralnego dźwigającego klejnot. Z tyłu flankowane  są ogniwami pionowymi. W centrum kwiatów kotewki znajdują się oprawione grudki węgla.


 


   
CYTAT DNIA
Inteligencja jest to zdolność wypowiadania się bez pomocy rąk.
PLAN MIASTA
Plan Miasta
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt