O Rybniku

Rybnik ze względu na swoją lokalizację, a także rolę, jaką pełni dla całego regionu (stolica subregionu zachodniego województwa śląskiego, który zamieszkuje ok. 600 tys. mieszkańców), posiada korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości.

Bliskość autostrad A1 i A4, rozwinięty układ drogowy, dobre połączenia komunikacyjne, szerokie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu – to atuty Rybnika, które składają się na jego atrakcyjność i powodują, że jest miejscem sprzyjającym rozwojowi przedsiębiorczości.

Świadectwem tego jest obecność w mieście rozpoznawalnych firm o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym - jak chociażby Doosan Babcock Energy Polska S.A., Purmo Group Poland Sp. z o.o.  czy TENNECO Automotive Polska Sp. z o.o. Istotnym elementem gospodarczego funkcjonowania miasta jest Elektrownia Rybnik, wchodząca w skład Polskiej Grupy Energetycznej.

Rybnik to również świetne miejsce dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Sektor ten pełni bardzo ważną rolę w procesie budowania nowoczesnej, opartej na wiedzy gospodarki. Coraz istotniejsze znaczenie dla funkcjonowania miasta ma rozwijająca się branża nowoczesnych technologii i firm IT. Należy tutaj wyróżnić przede wszystkim: notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych Digitree Group S.A. Alan Systems , Biostat Sp. z o.o., FireUp Software Sp. z o.o., Hostersi Sp. z o.o., NoMonday Sp. z o.o., Nxt Agency czy mające swoje oddziały w Rybniku firmy BlueSoft Sp. z o.o. oraz Creativestyle Polska Sp. z o.o

Ulgi podatkowe 

Przedsiębiorcy rozwijający się i inwestujący w Rybniku mogą skorzystać z pomocy publicznej w formie ulg w podatku dochodowym CIT/PIT - ponosząc nakłady inwestycyjne lub tworząc nowe miejsca pracy. Ulgi te przyznawane są w formie decyzji o wsparciu przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną w wysokości 25%, 35% lub 45% poniesionych kosztów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo stworzonych miejscach pracy. Decyzja jest wydawana na okres 15 lat w przypadku, gdy inwestycja prowadzona jest na terenie objętym granicami specjalnej strefy ekonomicznej lub na okres 10-12 lat na pozostałych nieruchomościach.

Co istotne, w Rybniku stosowane są preferencyjne warunki przyznawania ulgi w podatku dochodowym - aby mieć prawo ubiegania się o wsparcie w przypadku mikroprzedsiębiorców konieczne jest zobowiązanie się do poniesienia (obniżonych) kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 200 tys. zł (małe przedsiębiorstwa - 500 tys. zł, średnie przedsiębiorstwa 2 mln zł, duże przedsiębiorstwa 10 mln zł). Więcej na stronie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Potencjał miasta:

  • 138 tysięcy mieszkańców
  • 14 tysięcy podmiotów gospodarczych, w tym 96 spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego
  • 148 km2 powierzchni
  • tereny inwestycyjne włączone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  • 100% powierzchni miasta objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
  • edukacja: 3 uczelnie wyższe, 5 szkół technicznych, 5 szkół branżowych 1 stopnia
  • bliski dostęp do autostrad A1 i A4
Udostępnij: