Rybnik

Inwestycja

Ul. Budowlanych - 13 048 m2

Grafika przedstawiająca obrys terenu inwestycyjnego na zdjęciu miasta z lotu ptaka

Opis terenu:

Niezabudowana nieruchomość inwestycyjna przeznaczona pod najem, położona w dzielnicy Maroko-Nowiny. Zlokalizowana na terenie osiedla mieszkaniowego Nowiny. Teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod działalność usługową.

 • Nieruchomości:
  2475/46 (obręb Rybnik)
   
 • Powierzchnia:
  13 048m2
   
 • Plan zagospodarowania przestrzennego:
  Tak. Teren zabudowy usługowej
 • Stan zagospodarowania:
  Na terenie działki zlokalizowane jest pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej. Działka jest ogrodzona. Pod boiskiem jest wykonany drenaż.

 • Uzbrojenie:   
  Sieć energetyczna
  Sieć wodociągowa
   
 • Orientacyjna cena nieruchomości:
  brak
   
 • Dane do kontaktu:
  e-mail: rsm_rybnik@pro.onet.pl
  telefon: 32 43 27 300
   
Udostępnij: