ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Inwestycja

Ul. Rejewskiego - ok. 0,12 ha

Obrys terenu inwestycyjnego na zdjęciu obszaru.

Opis terenu:

Niezabudowana nieruchomość inwestycyjna położona jest w południowo-wschodniej części miasta, w dzielnicy Boguszowice Stare. Teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod działalność usługową. Zabudowa nieruchomości ograniczona przez sieć ciepłowniczą przebiegającą przez nieruchomość.

 • Nieruchomość:
  2742/45 (obręb Boguszowice)
   
 • Powierzchnia
  0,12 ha
   
 • Własność:
  Gmina Miasta Rybnik
   
 • Plan zagospodarowania przestrzennego:
  Tak. Teren zabudowy usługowej
   
 • Stan zagospodarowania:
  Teren niezabudowany
   
 • Uzbrojenie:    

  Sieć kanalizacyjna w sąsiedztwie
  Sieć wodociągowa w bliskim sąsiedztwie
  Sieć energetyczna w bliskim sąsiedztwie
  Sieć ciepłownicza przebiega przez nieruchomość
  Sieć gazowa w bliskim sąsiedztwie

 • Ulgi podatkowe:
  Możliwość przyznania ulgi w podatku dochodowym CIT/PIT na zasadach określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.
Udostępnij: