ScrollTop-ico

Inwestycja

Ul. Żorska (lotnisko Gotartowice) – ok. 1,5 ha

Opis terenu:

Niezabudowane nieruchomości inwestycyjne położone we wschodniej części miasta, w dzielnicy Gotartowice.

Są to dwa tereny odpowiednio o powierzchni ok. 0,5 ha oraz 1 ha (w przypadku drugiego terenu istnieje możliwość poszerzenia działalności na nieruchomości sąsiednie, należące do osoby fizycznej – łącznie obszar inwestycyjny o powierzchni ok. 2 ha). Nieruchomości znajdują się w obszarze lotniska Rybnik-Gotartowice. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod działalność związaną z funkcjonowaniem lotniska. Forma udostępnienia nieruchomości możliwa poprzez zawarcie umowy dzierżawy (w tym dzierżawy wieloletniej).

 • Nieruchomości:
  664/27 (część), a także 311/2 (część), 660/2 (część), 661/2 (część), 662/2 (część), 659/2, 310/2 (obręb Gotartowice)
   
 • Powierzchnia
  Dostępne dwa tereny - ok. 0,5 ha oraz ok. 1 ha (z możliwością powiększenia o tereny należące do osoby fizycznej do obszaru 2 ha)
   
 • Własność:
  Gmina Miasta Rybnik.
   
 • Plan zagospodarowania przestrzennego:
  Tak. Teren zabudowy związanej z funkcjonowaniem lotniska, w tym również obiekty i pomieszczenia o funkcji gastronomicznej, administracyjnej i szkoleniowej.
   
 • Stan zagospodarowania:
  Teren niezabudowany.
   
 • Uzbrojenie:    
  Sieć kanalizacyjna – brak
  Sieć wodociągowa w odległości ok. 150 m od nieruchomości 664/27
  Sieć energetyczna w granicach nieruchomości
   Sieć gazowa w odległości ok. 200 m od nieruchomości 664/27
   
 • Ulgi podatkowe:
  Możliwość przyznania ulgi w podatku dochodowym CIT/PIT na zasadach określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.
Udostępnij: