ScrollTop-ico

Inwestycja

Ul. Poligonowa – ok. 7 ha

Opis terenu:

Niezabudowane nieruchomości inwestycyjne położone w południowo-wschodniej części Miasta, w dzielnicy Boguszowice Osiedle.
Teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w większości (ok. 4,4 ha) przeznaczony jest pod działalność produkcyjną, składy i magazyny, pozostała część to tereny zieleni łęgowej i niskiej. W ramach obowiązujących zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego istnieje możliwość zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i tym samym powiększenia terenu usługowo-produkcyjnego do obszaru o powierzchni ponad 5 ha.

 • Nieruchomości:
  851/53, 852/53, 853/53, 854/53, 857/67, 858/67, 859/67, 860/67, 861/67, 862/67, 863/67, 966/53, 992/53, 993/53 (obręb Boguszowice).
   
 • Powierzchnia:
  ok. 7 ha
   
 • Własność:
  Gmina Miasta Rybnik.
   
 • Plan zagospodarowania przestrzennego:
  Tak. Ok. 4,4 ha to tereny przeznaczone pod produkcję, składy i magazyny,  pozostała część to tereny zieleni łęgowej i niskiej oraz tereny komunikacji.
   
 • Stan zagospodarowania:
  Teren niezabudowany.
   
 • Uzbrojenie:    
  Sieć kanalizacyjna w odległości ok. 50 m od nieruchomości
  Sieć wodociągowa przebiega przez nieruchomości
  Sieć energetyczna w granicach nieruchomości.
  Sieć ciepłownicza w odległości ok. 230 m od nieruchomości.
  Sieć gazowa w odległości ok. 300 m od nieruchomości.
   
 • Ulgi podatkowe:
  Możliwość przyznania ulgi w podatku dochodowym CIT/PIT na zasadach określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.
Udostępnij: