Rybnik

Inwestycja

Ulica Rudzka – 3 235 m2

Obrys terenu, o którym mowa w tekście na zdjęciu fragmentu miasta z lotu ptaka. Po prawej stronie pionowy napis Rybnik.

Opis terenu:

Teren usługowy zlokalizowany przy skrzyżowaniu głównych dróg wjazdowych do centrum miasta – m.in. drogi wojewódzkiej nr 920. Teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jako U – teren zabudowy usługowej (ok. 2 700 m2) oraz częściowo symbolem ZNU – tereny zieleni nieurządzonej (ok. 500 m2).

Dla nieruchomości uzyskano pozwolenia na wykonanie dwóch zjazdów: z ul. Podmiejskiej oraz z ul. Rudzkiej. Na nieruchomości znajduje się budynek przeznaczony do rozbiórki.
 

 • Nieruchomość:
  4743/271, 1714/267, 4744/271, 4762/267 (obręb Orzepowice)
   
 • Powierzchnia:
  3 235 m2
   
 • Plan zagospodarowania przestrzennego:
  Tak. Teren zabudowy usługowej.
   
 • Stan zagospodarowania:
  Teren w większości niezabudowany, od ul. Rudzkiej zlokalizowany jest niewielki budynek przeznaczony do rozbiórki.
   
 • Uzbrojenie:   

  Sieć energetyczna
  Sieć wodociągowa
  Sieć kanalizacyjna

 • Orientacyjna cena nieruchomości:
  950 000 zł
   
 • Dane do kontaktu:
  telefon: 603116139
Udostępnij: