ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Nieruchomości prywatne

Baza zawiera ofertę tych nieruchomości, których właściciele zwrócili się do Urzędu Miasta Rybnika o umieszczenie ich celem promocji.

Wydział Strategii i Obsługi Inwestora tworzy bazę przeznaczonych na sprzedaż lub najem terenów i obiektów (hal produkcyjnych, magazynowych) należących do firm, spółdzielni, osób prywatnych, które położone są w granicach administracyjnych Miasta Rybnika, na zasadach określonych poniżej:

Warunkiem umieszczenia oferty w bazie jest przeznaczenie podstawowe terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie: produkcji, usług, handlu, budowy hoteli, budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, działalności gospodarczej związanej z rekreacją i wypoczynkiem oraz kulturą. Konieczne jest uzupełnienie i podpisanie poniżej zamieszczonej ankiety terenu inwestycyjnego, a następnie jej dostarczenie do Wydziału Strategii i Obsługi Inwestora (wystarczające jest przesłanie skanu na adres mailowy: inwestor@um.rybnik.pl)


Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Kontakt:

Wydział Strategii i Obsługi Inwestora
Urząd Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
e-mail: inwestor@um.rybnik.pl,
 

Udostępnij: