Nieruchomości prywatne

Baza zawiera ofertę tych nieruchomości, których właściciele zwrócili się do Urzędu Miasta Rybnika o umieszczenie ich celem promocji.

Wydział Analiz tworzy bazę przeznaczonych na sprzedaż lub najem terenów i obiektów (hal produkcyjnych, magazynowych) należących do firm, spółdzielni, osób prywatnych, które położone są w granicach administracyjnych Miasta Rybnika, na zasadach określonych poniżej:

Warunkiem umieszczenia oferty w bazie jest przeznaczenie podstawowe terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie: produkcji, usług, handlu, budowy hoteli, budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, działalności gospodarczej związanej z rekreacją i wypoczynkiem oraz kulturą. Konieczne jest uzupełnienie i podpisanie poniżej zamieszczonej ankiety terenu inwestycyjnego, a następnie jej dostarczenie do Wydziału Analiz (wystarczające jest przesłanie skanu na adres mailowy: inwestor@remove-this.um.rybnik.pl).


Kontakt:

Wydział Analiz
Urząd Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2 (pok. 255),
44-200 Rybnik.
e-mail: inwestor@remove-this.um.rybnik.pl,
tel. +48 32 43 92 255, +48 501 110 265

 

 

Udostępnij: