ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Sprzedaż nieruchomości

Mieszkania

 •  

Wykazy nieruchomości lokalowych do sprzedaży:

 •  


KONTAKT:

 • Katarzyna Wójtowicz, Beata Baj
  Wydział Spraw Mieszkaniowych
  Urząd Miasta Rybnika
  44-200 Rybnik, ul. Tadeusza Kościuszki 17;
  tel. (32) 43 92 245, tel. (32) 43 92 246, fax (32) 422 41 24
  e-mail: mieszkaniowy@um.rybnik.pl

 

Sprzedaż nieruchomości:

Lokale użytkowe

 •  

Działki pod budownictwo mieszkaniowe

 •  

Działki pod usługi i produkcję

Działki z budynkami

Pozostałe nieruchomości


Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 •  

KONTAKT:

 • Wydział Mienia
  Urząd Miasta Rybnika
  44-200 Rybnik, ul. Zamkowa 5;
  tel. (32) 439 20 18, fax (32) 422 41 24
  e-mail: mienie@um.rybnik.pl
   

 

Dzierżawa nieruchomości:

KONTAKT:

 • Wydział Mienia
  Urząd Miasta Rybnika
  44-200 Rybnik, ul. Zamkowa 5;
  tel. (32) 439 20 89, fax (32) 422 41 24
  e-mail: mienie@um.rybnik.pl
Udostępnij: