ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

System Informacji Przestrzennej

Zapraszamy do korzystania z Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej. Prezentowane tu dane ogólnodostępne pozwolą m.in. zlokalizować konkretną nieruchomość, zweryfikować zapisy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań, sprawdzić dostępne sieci uzbrojenia terenu, czy potwierdzić dostęp do drogi publicznej.

RSIP posiada 6 gotowych, interaktywnych kompozycji mapowych, z których można korzystać za pomocą przeglądarki internetowej:

  •     Plan miasta
  •     Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
  •     Ortofotomapy i fotoplany
  •     Mapy tematyczne
  •     Infrastruktura i topografia
  •     Edukacja i oświata

Każda z map zawiera inny zestaw danych. Zaletą RSIP-u jest jego aktualność - dane znajdujące się w systemie są aktualizowane codziennie z systemów źródłowych.

RSIP znaleźć można pod adresem:  RSIP.RYBNIK.EU

Udostępnij: