Rybnik

Wsparcie biznesu

Urząd Miasta Rybnika

Wydział Analiz
Wydział odpowiedzialny za prowadzenie spraw
związanych z obsługą inwestorów krajowych i zagranicznych,
w tym przygotowywanie i udzielanie kompleksowej informacji
o warunkach inwestowania w mieście,
a także pomoc w poszukiwaniu atrakcyjnej lokalizacji pod inwestycję.

tel. (+48) 501 110 265, (+48) 32 43 92 255
e-mail: 

Biuro Działalności Gospodarczej
Biuro odpowiedzialne za sprawy związane z wnioskami
o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
zgłoszenia zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej,
wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

tel. (+48) 32 43 92 179, (+48) 32 43 92 159
e-mail: handel@remove-this.um.rybnik.pl
 

Ulgi podatkowe 

Przedsiębiorcy rozwijający się i inwestujący w Rybniku mogą skorzystać z pomocy publicznej w formie ulg w podatku dochodowym CIT/PIT - ponosząc nakłady inwestycyjne lub tworząc nowe miejsca pracy. Ulgi te przyznawane są w formie decyzji o wsparciu przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną w wysokości 25%, 35% lub 45% poniesionych kosztów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo stworzonych miejscach pracy. Decyzja jest wydawana na okres 15 lat w przypadku, gdy inwestycja prowadzona jest na terenie objętym granicami specjalnej strefy ekonomicznej lub na okres 10-12 lat na pozostałych nieruchomościach.

Co istotne, w Rybniku stosowane są preferencyjne warunki przyznawania ulgi w podatku dochodowym - aby mieć prawo ubiegania się o wsparcie w przypadku mikroprzedsiębiorców konieczne jest zobowiązanie się do poniesienia (obniżonych) kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 200 tys. zł (małe przedsiębiorstwa - 500 tys. zł, średnie przedsiębiorstwa 2 mln zł, duże przedsiębiorstwa 10 mln zł). Więcej na stronie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Powiatowy Urząd Pracy

Rybnicki Inkubator Przedsiębiorczości

Izba Przemysłowo-Handlowa ROP

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Udostępnij: