ScrollTop-ico

Jarmark staroci i rękodzieła

Wystawców i uczestników obowiązuje Regulamin Jarmarku Staroci i Rękodzieła w Rybniku, dostępny w zakładce pobieralnia.

www.dkchwalowice.pl/pobieralnia/

Podczas rejestracji wystawcy otrzymają Kartę wystawcy, która upoważniać będzie do darmowego parkowania na wewnętrznym parkingu UM Rybnik (wjazd od ul. Miejskiej) oraz do wjazdu na deptak na czas montażu i demontażu stoiska.

Stanowiska nie mogą zajmować większej powierzchni niż 8 metrów bieżących.

Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Jarmarku Staroci i Rękodzieła w Rybniku, oraz poleceń porządkowych obsługi Jarmarku, jak również do utrzymania czystości na swoim stoisku i po jego likwidacji.

W związku z obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi Jarmark odbywa się zgodnie z przepisami w tym zakresie. Oznacza to, że Wystawcy mają obowiązek posiadania płynu dezynfekującego, z którego może skorzystać Uczestnik nabywający lub oglądający towar. Konieczne jest również zachowanie dystansu społecznego między Uczestnikami oraz odstępów między stoiskami handlowymi.

Informacja: Dom Kultury Chwałowice tel. 32 4216222, e-mail: dkchwalowice.promocja@gmail.com

  Data i godzina:
11.12.2021
07:00
  Lokalizacja:
Rybnicki deptak
Ciąg ulic Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich

Wszystkie wydarzenia

Udostępnij: