KONKURS RECYTATORSKI

Zgłoszenia zbieramy do 15 kwietnia br.

 

REGULAMIN

Konkursu Recytatorskiego

„Baczyński, Norwid i Różewicz w poezji”

Organizator:

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu

Miejsce i termin konkursu:

ul. Mościckiego 15, 44-273 Rybnik Niewiadom (Dom Kultury)

22 kwiecień  2021r. od godz. 9.00

Cel:

-upamiętnienie i upowszechnianie twórczości sławnych polskich poetów

  K.K. Baczyńskiego, C.K Norwida, T. Różewicza

-rozwijanie zdolności recytatorskich dzieci, młodzieży i dorosłych

-inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze

-uwrażliwianie na piękno polskiej poezji oraz kształtowanie wyobraźni

Adresaci:

-dzieci, młodzież i dorośli

Jury:

Uczestnika oceniać będzie 3-osobowe jury posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie                   w tematyce konkursu.

Jury przyzna trzy miejsca w 3 kategoriach wiekowych:

-10-13 lat

-14-17 lat

- powyżej 18 lat

Jury zastrzega sobie prawo zmian w przyznawaniu miejsc. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

Kryteria oceny:

-dobór wiersza (dostosowany do wieku uczestnika)

-opanowanie pamięciowe utworu

-interpretacja głosowa

-kultura słowa

-ogólny wyraz artystyczny

Nagrody:

Laureaci otrzymają dyplomy oraz karty upominkowe, które zostaną przesłane pocztą na wskazany w karcie zgłoszenia  adres.

Dodatkowe informacje:

Kartę zgłoszenia (załącznik do Regulaminu) należy przesłać do 15 kwietnia 2021r. na adres e-mail niewiadom5@remove-this.op.pl. Organizator potwierdzi odebranie karty zgłoszenia.

Każdy uczestnik może wystąpić z maksymalnie 2 utworami.

Prezentacja jednego wiersza nie może przekroczyć  5 minut.

Uczestnik przyjeżdża na ustaloną przez Organizatora godzinę (kolejność podana na stronie www.ick.rybnik.pl od 16.04.21r.). Organizator zastrzega sobie prawo zmian w harmonogramie występów.

Niepełnoletni uczestnik przyjeżdża i przebywa podczas Konkursu pod opieką osoby dorosłej.

Występ odbywa się bez udziału publiczności przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego. Na sali znajduje się tylko jury, uczestnik Konkursu, organizatorzy oraz ewentualnie 1 osoba towarzysząca.

Organizator zapewnia występującemu mikrofon.

Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa.

Ogłoszenie wyników nastąpi w tym samym dniu. Wyniki podane zostaną na stronie www.ick.rybnik.pl.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w organizacji Konkursu w zależności od bieżącej sytuacji  epidemiologicznej.

W trosce o zdrowie własne i pracowników prosimy aby stosować się do Wytycznych Sanitarnych Industrialnego Centrum Kultury tj. dezynfekcja rąk, dystans społeczny, zakaz spożywania posiłku. Maseczkę można ściągnąć tylko podczas występu na scenie.

Karta zgłoszenia do pobrania na stronie: http://www.dkniewiadom.eu/wydarzenia/zobacz/Konkurs-Recytatorski/

 

  Data i godzina:
15.03.2021 - 22.04.2021
13:45
  Lokalizacja:
Industrialne Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu (Dom Kultury)
Ul. Mościckiego 15, Rybnik

Wszystkie wydarzenia

Udostępnij: