Kulturalno-sportowy marzec

W 72 rybnickich gablotach pojawiły się nowe plakaty informujące o wydarzeniach sportowych i kulturalnych w Rybniku.

Plakat obejmuje tworzone przez rybnickie instytucje i prywatnych organizatorów wydarzenia o charakterze sportowym, społecznym czy edukacyjnym. 

Aby wzmianka o wydarzeniu znalazła się na plakacie, prosimy o przesłanie informacji oraz zdjęcia (fotografia w pionie, w dobrej rozdzielczości) promującego dane wydarzenie na skrzynkę pocztową Wydziału Kultury kultura@remove-this.um.rybnik.pl najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.

  Data i godzina:
01.03.2021 - 31.03.2021
11:54
  Lokalizacja:

Wszystkie wydarzenia

Udostępnij: