ScrollTop-ico

XXIV Regionalny Konkurs Gawędziarzy „W NIEWIADOMIU PO ŚLĄSKU”

Udział w konkursie należy zgłaszać do 12 maja

REGULAMIN

CEL:

- pielęgnowanie i kultywowanie gwary śląskiej,

- uwrażliwienie młodego pokolenia na kulturę, historię i obyczajowość Śląska,

- stwarzanie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

- umożliwienie młodym ludziom zaprezentowania własnych talentów.

ADRESACI:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży od 7 do 17 lat, bez względu na miejsce zamieszkania.

Uczestnicy wystąpią w 3 kategoriach wiekowych:

- 7 – 10 lat,

- 11 – 13 lat,

- 14- 17 lat.

PREZENTACJE:

Repertuar powinien składać się z jednej lub kilku gawęd po śląsku, wykonanych osobiście.

Występ można wzbogacić regionalnym strojem i/lub rekwizytami.

Dodatkowo premiowane będzie wykonanie tekstów własnego autorstwa.

Uczestnicy nie mogą prezentować tekstów lub fragmentów tekstów, z którymi wystąpili  w poprzednich edycjach Konkursu.

Łączny czas wykonania nie powinien przekroczyć 10 minut.

OCENA:

Uczestników oceniać będzie specjalnie powołane Jury, znawcy gwary i tradycji śląskiej. Przy ocenie brane będą pod uwagę następujące kryteria: poprawność gwarowa, dobór gawędy, interpretacja tekstu, strój i gra aktorska, ogólny wyraz artystyczny.

Decyzje Jury konkursowego oraz Organizatora są ostateczne.

Dla laureatów przewidujemy dyplomy i nagrody w formie kart podarunkowych.

TERMINY:

Konkurs odbędzie się 19 maja 2022 r. (czwartek), od godz. 9.00

Udział w konkursie należy zgłaszać do 12 maja – pocztą elektroniczną lub listownie

(nie telefonicznie), wysyłając czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia na adres:

Dom Kultury w Rybniku- Niewiadomiu

ul. Mościckiego 15, 44-273 Rybnik

dziennikarski@remove-this.onet.pl

Karta zgłoszenia do pobrania na www.dkniewiadom.eu

Dla każdego wykonawcy należy przesłać osobne zgłoszenie.

Informacja o kolejności występów i czasowym przebiegu Konkursu zostanie zamieszczona na www.dkniewiadom.eu - 17 maja br.

W przypadku dużej frekwencji przesłuchania konkursowe będą rozdzielone na dwa dni.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbędzie się w dniu przesłuchań konkursowych.

MIEJSCE:

Sala widowiskowa Domu Kultury (ul. Mościckiego 15).

UWAGI  KOŃCOWE:

Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo publikacji listy nagrodzonych i wyróżnionych osób oraz zdjęć z przebiegu wydarzenia w mediach.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.

Organizator nie pokrywa kosztów podróży uczestników Konkursu.

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia.

  Data i godzina:
20.04.2022 - 12.05.2022
09:37
  Lokalizacja:
Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu
ul. Ignacego Mościckiego 15 Rybnik-Niewiadom tel. 32 42 13 755, 32 43 31 365

Wszystkie wydarzenia

Udostępnij: