Rybnik

Kamery internetowe

Kamery nie prowadzą  rejestracji obrazu i nie przekazują dźwięku.
Oglądasz na żywo dzięki patronatowi kamer, firmie Leon Sp. z o.o.
 

Rynek w Rybniku

Plac Wolności

Plac Jana Pawła II, bazylika św. Antoniego


 

Kamery on-line a RODO

System kamer on-line, które przekazują obraz na żywo ze śródmieścia Rybnika, został uruchomiony z myślą o prezentacji bieżącego widoku. Kamery nie prowadzą rejestracji obrazu i nie przekazują dźwięku.

W razie wypadków i przypadków wandalizmu, które dzieją się w obszarze widzenia kamery - serwis nie jest w stanie udostępnić zapisu - obraz z kamer nie jest rejestrowany.

Jeżeli ktoś rozpoznał Państwa osobę/y na obrazie podczas emisji streamingu obrazu z kamery i wykonał zdjęcie z Państwa wizerunkiem oraz zapisał je na dysku lub innym nośniku nie oznacza to, że Państwa dane osobowe w formie biometrycznej zostały wykorzystane i przetworzone bez Państwa zgody. Według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz motywem nr 51 preambuły, zdjęcia, a co za tym idzie wideo jest daną osobową tylko w przypadkach, gdy są przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zezwolenia nie wymaga rozpowszechnienia wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Udostępnij: