ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Promocja wydarzeń kulturalnych

Infoplakaty w gablotach

Co miesiąc, w  72 rybnickich gablotach zlokalizowanych na terenie całego miasta, pojawiają się nowe plakaty informujące o wydarzeniach sportowych i kulturalnych w Rybniku. Plakat obejmuje tworzone przez rybnickie instytucje i prywatnych organizatorów wydarzenia o charakterze sportowym, społecznym czy edukacyjnym.

 

Jeśli chcesz, aby wzmianka o Twoim wydarzeniu znalazła się na plakacie, prosimy o przesłanie informacji oraz zdjęcia (fotografia w pionie, w dobrej rozdzielczości) promującego dane wydarzenie na skrzynkę kultura@um.rybnik.pl najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Formularze wniosków:

Udostępnij: