Rybnik.pl

Promocja wydarzeń kulturalnych

Bezpłatna promocja wydarzeń kulturalnych

System informacji kulturalnej – bezpłatna forma promocji wydarzeń kulturalnych organizowanych w Rybniku oraz lokalnych twórców:

  • SPOTY – zapowiedzi wydarzeń kulturalnych,  wyświetlane na telebimie na ścianie Teatru Ziemi Rybnickiej, widocznego z Placu Wolności i na 17 ekranach LCD w placówkach, takich jak: domy kultury, pływalnie kryte, urząd miasta.
  • Wielkoformatowe PLAKATY informacyjne w 72. podświetlanych gablotach, prezentujące comiesięczne kalendarium wydarzeń kulturalnych odbywających się w Rybniku.


Ważne wnioski:
zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej
honorowy patronat prezydenta - zasady
zezwolenie na przeprowadzanie imprezy masowej
zajęcie powierzchni rybnickiego rynku, deptaka lub Placu Jana Pawła II

Udostępnij: