ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Promocja Rybnika

Rybnik posługuje się Systemem Identyfikacji Wizualnej. SIW to zbiór wytycznych, regulujących użycie miejskiej symboliki i porządkujących powstawanie miejskich materiałów – informacyjnych, promocyjnych i urzędowych. Poniższa strona SIW zawiera zarówno interaktywną prezentację i instrukcję stosowania SIW, jak i dostępną po zalogowaniu bazę wszystkich komponentów – w postaci gotowych do użycia plików i szablonów.

Wydawanie materiałów promocyjnych

Zasady udostępniania materiałów promocyjnych, pozostających w dyspozycji Wydziału Marketingu i Mediów Urzędu Miasta Rybnika, określa poniższy Regulamin:

Formularz wniosku o wydanie materiałów promocyjnych


Trofea Prezydenta Miasta Rybnika oraz medale


Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Rybnika

Udostępnij: