ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Raporty o stanie sportu

Roczny raport o stanie sportu w Rybniku przygotowywany jest w Rybniku od 2015 roku. W pierwszych latach opisywana była głownie działalność klubów, wspieranych przez Miasto Rybnik. W ostatnich latach dokumenty traktują rybnicki sport i rekreację całościowo.

Można w nich znaleźć m.in.:

  • opis rybnickich klubów,
  • liczbę sportowców ćwiczących w rybnickich klubach,
  • problemy i potrzeby rybnickich klubów,
  • opis infrastruktury sportowej i jej dostępność,
  • prace inwestycyjne i remontowe zainwestowane w bazę sportową,
  • spis najważniejszych imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez MOSiR,
  • finansowanie sportu przez samorząd w poszczególnych latach,
  • opis sportu szkolnego wraz z bazą sportową w rybnickich szkołach.

Poniżej raporty za poszczególne lata:

Udostępnij: