ScrollTop-ico

Warto zobaczyć

Bazylika św. Antoniego

Świątynia neogotycka, zbudowana wg projektu architekta Ludwika Schneidera w latach 1903–1906. Góruje nad miastem i jest jego jedną z najbardziej rozpoznawalnych wizytówek. Najwyższa budowla sakralna na Górnym Śląsku (96-metrowe wieże). Punkt widokowy znajduje się na południowej wieży bazyliki. Wieżę z tarasem widokowym zwiedzać można zgodnie z zasadami ustalonymi przez parafię św. Antoniego.


Rynek

Rynek zdobi klasycystyczny budynek z wieżą zegarową . Wzniesiony w 1822 roku, z inicjatywy ówczesnego burmistrza Żelazko. Zastąpił niewielki, drewniany budynek ratusza miejskiego stojący od 1821 roku w centralnej części placu rynkowego. Rozbudowany i zmodernizowany w I poł. lat 90 XX w. Obecnie w ratuszu ma swoją siedzibę Muzeum oraz Urząd Stanu Cywilnego, a na samej płycie Rynku dzieje się wiele - od miejskich wydarzeń, poprzez codzienne spotkania rybniczan, spotkania towarzyskie i miejsce wielu jarmarków.


Zabytkowa kopalnia "Ignacy"

Zawiązanie się w październiku 1999 r. Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni „Ignacy” stało się początkiem nowego rozdziału w dziejach kopalni. Zyskała ona miano i status obiektu zabytkowego. Od tego momentu rozpoczęły się działania zmierzające do turystycznego udostępnienia kopalni. Pierwsza grupa, zwiedzająca zarówno powierzchnię jak i podziemia, pojawiła się jeszcze przed końcem tego samego roku. W pierwszym roku działalności kopalnię zwiedziło ponad 400 osób; latach kolejnych liczba zainteresowanych stale rosła. 

Niezwykłą atrakcją turystyczną stało się zaadaptowanie dawnej wieży ciśnień znajdującej się na terenie zabytkowej kopalni "Ignacy" na wieżę widokową.    

Najcenniejszymi zabytkami znajdującymi się na kopalni są dwie maszyny wyciągowe szybów „Głowacki” i „Kościuszko” posiadające napęd parowy. Starsza z nich, pracująca na szybie „Głowacki” pochodzi z 1900 r. a młodsza z 1920 r. Są one pięknym przykładem ówczesnej myśli technicznej. Obsługujący je górnicy mówią o tych maszynach jak o ludziach dobrze znanych, zaprzyjaźnionych... Te maszyny mają duszę...


Zalew Rybnicki

Niezamarzający akwen wodny, liczący 5,5 km2 miejscowy raj dla wędkarzy i żeglarzy, położony w otoczeniu lasów, na terenie Parku Krajobrazowego Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich. Latem temperatura wody sięga nawet 25 stopni, a zimą nie spada poniżej 10 stopni.

Zalew Rybnicki to sztuczny akwen, który powstał w 1972 roku w wyniku spiętrzenia wód Rzeki Rudy. Posiada niepowtarzalne walory. Woda w akwenie nie zamarza zimą, jest ciepła przez cały rok, co sprzyja rozwojowi rzadkich gatunków ryb. Sezon żeglarski trwa od kwietnia do października.


Budynek Starostwa Powiatowego

Gmach został wzniesiony w 1887 roku . Obiekt stanowi piękny przykład  historyzującego stylu renesansu niemieckiego. Budynek otoczony założeniem parkowym zwanym Parkiem Starościńskim.


Budynek Urzędu Miasta Rybnika (Magistrat)

Wybudowany w latach 1927 – 8. Architektonicznie reprezentuje styl klasycystyczny, z reprezentacyjną północną elewacją frontową.

Wnętrza pomieszczeń reprezentacyjnych z główna salą posiedzeń noszą znamiona modernizmu. W oknach sali posiedzeń i westybulu znajdują się cenne witraże z pracowni Braci Żeleńskich z Krakowa, przedstawiające "Rybnik" i związane z nimi "Górnictwo" "Hutnictwo” "Przemysł" i "Rolnictwo", przedstawione w duchu popularnego wówczas symbolizmu. W końcu lat 90 XX wieku rozbudowano budynek od strony południowej.


Drewniany kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Matki Boskiej Różańcowej (Rybnik-Wielopole)

Drewniany kościół pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Matki Boskiej Różańcowej w Wielopolu pochodzi z ok.1543 r. Powstał w Gierałtowicach z fundacji Stanisława Dąbrówki. Odnowiony w 1676 r. Wybudowany w konstrukcji zrębowej, z wieżą słupową z 1844 r. Przy bocznych elewacjach soboty, kryte gontem. Wewnątrz na stropie nawy i prezbiterium późnogotycka polichromia patronowa i ornamentalna. Przeniesiony z Gierałtowic do Wielopola w latach 1975-6.


Drewniany kościół pw. św. Wawrzyńca (Rybnik- Ligota Ligocka Kuźnia)

Zbudowany w 1717 r. przez cieślę Jakuba Sedlaczka z Gliwic. Drewniany, konstrukcji zrębowej z wieżą słupową, oszalowany, na wysokiej współczesnej podmurówce. Dach kryty gontem, wyposażenia wnętrza oryginalne, orientowany. Przeniesiony do Ligockiej Kuźni z Boguszowic w 1975 r.


Figura św. Jana Nepomucena

Rzeźba późnobarokowa, wolnostojąca. Wykonana przez Jana Melchiora Oestereicha z Raciborza w 1728 roku. Fundatorem figury był hrabia Karol Ferdynand Węgierski.

W 1806 roku figura została przeniesiona sprzed bramy zamku na plac przed dopiero co zbudowanym kościołem. Stoi na miejscu, gdzie kiedyś był drewniany kościółek św. Jana związany z początkami szpitala brackiego przy ul. Rudzkiej.


Kościółek Akademicki pw. Wniebowzięcia NMP

Zachowane gotyckie prezbiterium dawnego kościoła farnego.

Wzniesiony w poł. XV w. w miejscu wcześniejszego drewnianego kościoła, ufundowanego zapewne przez Mieszka I  Plątonogiego w XII w. W roku 1797 zburzono nawę kościoła wraz z wieżą, pozostawiając jedynie prezbiterium.

Do 1975 roku obiekt pełnił role kaplicy cmentarnej, otoczony najstarszym rybnickim cmentarzem, zlikwidowanym w połowie lat 70 – tych XX – w. Świątynia orientowana, murowana z cegły, wewnątrz zachowane resztki gotyckiego sklepienia żebrowego.

Od strony południowej przylega lapidarium – Gliwicka (w parku św. Jana Sarkandra, czyli tzw. Parku Na Górce).

Obecnie Kościół Akademicki DAR


Kościół ewangelicko - augsburski

Powstał z przebudowanej ok. 1791 roku dawnej sieciarni zamkowej. Odnowiony po pożarze w 1796 roku przez architekta Franciszka Ilgnera. Świątynia jest jednonawowa, z neoromańską wieżą przy frontowej elewacji od strony północnej, wewnątrz otoczona jedną kondygnacją galerii i skromnym, acz oryginalnym wyposażeniem późnobarokowym.


Kościół pw. Matki Bożej Bolesnej ("Stary")

Kościół p.w. Matki Bożej Bolesnej zw. Starym, został zbudowany według projektu Franciszka Ilgnera w latach 1798 – 1801. Murowany, barokowo – klasycystyczny, jednonawowy z wieżą od frontu zwieńczoną kopulastym hełmem. Częściowo zachowane oryginalne wyposażenie wnętrza. W prezbiterium późnogotyckie płaskorzeźby pochodzące z tryptyku stanowiącego niegdyś ołtarz w dawnym kościele farnym p.w. Wniebowzięcia NMP. W świątyni tej został ochrzczony ks. Franciszek Blachnicki.


Pocysterski dwór w Stodołach

Późnobarokowy dwór murowany, zbudowany w 1736 roku, przebudowany w 1774 r. Pierwotnie należał do dóbr zakonu cystersów z Rud Raciborskich. Do niedawna wnętrze zdobiły freski Sebastiniego. Obecnie w stanie zabezpieczonej ruiny.


Chwałowice - SANKTUARIUM św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza

Chwałowice - SANKTUARIUM św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza

ul. Działkowców 1
44-206 Rybnik - Chwałowice

tel: 32 43 29 710
fax: 32 42 16 484

 

www: www.teresachwalowice.pl


3 IV 2005 arcybiskup katowicki Damian Zimoń ustanowił kościół parafialny w Chwałowicach jako sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus.


Średniowieczny zamek książęcy

Średniowieczny zamek książęcy wzniesiono na przełomie XII i XIII wieku. W latach 1223 – 1228 siedziba klasztoru sióstr Norbertanek, prowadzących szkołę dla panien szlachetnie urodzonych.  W XII w. powstał nowy zamek, mający służyć jako rezydencja prywatnych właścicieli miasta, który przebudowany w końcu XIII w wg projektu Franciszka Ilgnera na dom dla inwalidów wojennych zyskał obecną późnobarokowo – klasycystyczna formę. W roku 1842 zamek stał się siedzibą Sądu Grodzkiego. Obecnie jest siedzibą Sądu Rejonowego.


Zespół szpitalny im. Juliusza Rogera

Zespół powstawał w kilku etapach w drugiej połowie XIX wieku. Budowa szpitala dla kobiet zainicjowana została przez nadwornego lekarza księcia raciborskiego dr. Juliusza Rogera. Budowę ukończono już po jego śmierci z funduszy przez niego uzbieranych. Architektura z elementami stylu neoromańskiego i neogotyckiego. Najciekawszym obiektem jest centralna kaplica szpitalna pw. Św. Juliusza (obecnie zdesakralizowana).


Udostępnij: