SmogInwestycje

30 termomodernizacji dzięki 30 milionom z UE

Zwracające uwagę świeże kolory odnowionych elewacji placówek oświatowych to ostatnio częsty widok w wielu dzielnicach Rybnika. Ten nowy wygląd budynków to finalny etap ich kompleksowych termomodernizacji.

Zakończone, trwające lub mające się wkrótce rozpocząć termomodernizacje obejmują w sumie 30 obiektów na terenie miasta.

- Od kilku lat miasto sukcesywnie dokonuje w swoich budynkach wymiany emisyjnych źródeł ciepła na ekologiczne oraz zmniejsza zapotrzebowanie obiektów na energię - mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera. – Tego typu inwestycje prowadzone na tak dużą skalę nie byłyby jednak możliwe bez unijnego wsparcia. Przygotowane przez nas projekty realizowane są w dwóch etapach. Na warte ponad 47 mln zł roboty, udało się uzyskać blisko 30 mln zł z funduszy Unii Europejskiej - dodaje.    

Prowadzone prace obejmują m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację istniejących źródeł ciepła w budynkach podłączonych do sieci co oraz do sieci gazowej, wymianę źródeł ciepłą z źródła węglowego na gazowe, modernizację wewnętrznych systemów c.o.

Prace są częścią współfinansowanego z funduszy unijnych projektu kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Rybnika (przedszkoli, szkół oraz obiektu MOSiR). Zadanie realizowane jest w dwóch etapach:

  • etap pierwszy, warty przeszło 33 mln zł, obejmował 19 obiektów (unijne dofinansowanie to przeszło 19 mln zł)
  • etap drugi, warty jest prawie 14 mln zł, obejmuje 11 placówek (unijne dofinansowanie to przeszło 10 mln zł)

W ostatnich tygodniach efekty intensywnych prac remontowych widać zwłaszcza w  budynkach zespołów szkolno-przedszkolnych w dzielnicach Orzepowice, Zamysłów, Popielów, szkoły podstawowej w Ligocie-Ligockiej Kuźni, a także Zespołu Szkół Technicznych oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Powstańców Śląskich – pływalni, sali gimnastycznej i pawilonu judo.
 

Fotogaleria aktualnie prowadzonych prac:

Zespół Szkół Sportowych - dawne Gimnazjum nr 2 (dz. Maroko-Nowiny), fot. K. Kesten
Szkoła Podstawowa nr 4 - dawne Gimnazjum nr 10 (dz. Ligota-Ligocka Kuźnia), fot. K. Kesten
Szkoła Podstawowa nr 4 - dawne Gimnazjum nr 10 (dz. Ligota-Ligocka Kuźnia), fot. K. Kesten
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (dz. Orzepowice), fot. K. Kesten
Zespół Szkół Sportowych - dawne Gimnazjum nr 2 (dz. Maroko-Nowiny), fot. K. Kesten
Szkoła Podstawowa nr 4 - dawne Gimnazjum nr 10 (dz. Ligota-Ligocka Kuźnia), fot. K. Kesten
Zespół Szkół Technicznych, fot. K. Kesten
Szkoła Podstawowa nr 24 (dz. Popielów), fot. K. Kesten
Szkoła Podstawowa nr 24 (dz. Popielów), fot. K. Kesten
Szkoła Podstawowa nr 24 (dz. Popielów), fot. K. Kesten
Szkoła Podstawowa nr 4 - dawne Gimnazjum nr 10 (dz. Ligota-Ligocka Kuźnia), fot. K. Kesten
MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich (pływalnia i pawilon judo), fot. K. Kesten
Zespół Szkół Sportowych - dawne Gimnazjum nr 2 (dz. Maroko-Nowiny), fot. K. Kesten
MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich (pływalnia i pawilon judo), fot. K. Kesten
Zespół Szkół Technicznych, fot. K. Kesten
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (dz. Orzepowice), fot. K. Kesten
Szkoła Podstawowa nr 6 (dz. Zamysłów), fot. K. Kesten
Zespół Szkół Technicznych, fot. K. Kesten
Szkoła Podstawowa nr 24 (dz. Popielów), fot. K. Kesten
Zespół Szkół Technicznych, fot. K. Kesten
MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich (pływalnia i pawilon judo), fot. K. Kesten
Zespół Szkół Technicznych, fot. K. Kesten
Szkoła Podstawowa nr 24 (dz. Popielów), fot. K. Kesten
Szkoła Podstawowa nr 6 (dz. Zamysłów), fot. K. Kesten
Szkoła Podstawowa nr 6 (dz. Zamysłów), fot. K. Kesten
Szkoła Podstawowa nr 24 (dz. Popielów), fot. K. Kesten
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (dz. Orzepowice), fot. K. Kesten
Zespół Szkół Sportowych - dawne Gimnazjum nr 2 (dz. Maroko-Nowiny), fot. K. Kesten
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (dz. Orzepowice), fot. K. Kesten
Szkoła Podstawowa nr 6 (dz. Zamysłów), fot. K. Kesten
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (dz. Orzepowice), fot. K. Kesten
Szkoła Podstawowa nr 6 (dz. Zamysłów), fot. K. Kesten

 

Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie emisji substancji wpływających na jakość powietrza w mieście poprzez zmniejszenie ilości energii cieplnej wykorzystywanej do funkcjonowania objętych wsparciem budynków użyteczności publicznej.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”. Działanie 4.3 IV „Efektywność energetyczna  i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”.

Placówki objęte projektem kompleksowej termomodernizacji:

  • I etap:

•    Przedszkole nr 42  (dz. Maroko-Nowiny)
•    Gimnazjum nr 3 (dz. Chwałowice)
•    Szkoła Podstawowa nr 15 (dz. Rybnicka Kuźnia)
•    Szkoła Podstawowa nr 35 (dz. Chwałowice)
•    Szkoła Podstawowa nr 28 (dz. Kamień)
•    Przedszkole nr 6 (dz. Zamysłów)
•    Szkoła Podstawowa nr 27 (dz. Chwałęcicie)
•    Szkoła Podstawowa nr 12 (dz. Zebrzydowice)
•    Szkoła Podstawowa nr 24 (dz. Popielów)
•    Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)
•    Zespół Szkół nr 6 (dz. Boguszowice Stare)
•    Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)
•    Szkoła Podstawowa nr 20 (dz. Gotartowice)
•    Szkoła Podstawowa nr 11, filia przy ul. Winklera (dz. Maroko-Nowiny)
•    Przedszkole nr 13 (dz. Chwałowice)
•    MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich (2 budynki: pływalnia oraz pawilon judo)
•    Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (dz. Orzepowice)
•    Zespół Szkół Sportowych - dawne Gimnazjum nr 2 (dz. Maroko-Nowiny)
•    Szkoła Podstawowa nr 4 - dawne Gimnazjum nr 10 (dz. Ligota-Ligocka Kuźnia)

  • II etap:

•    Przedszkole nr 17 (dz. Smolna)
•    Przedszkole nr 22 (dz. Gotartowice)
•    Przedszkole nr 25 (dz. Niedobczyce)
•    Przedszkole nr 39 (dz. Boguszowice Osiedle)
•    Przedszkole nr 43 (dz. Maroko-Nowiny)
•    Szkoła Podstawowa nr 6 (dz. Zamysłów)
•    Szkoła Podstawowa nr 11 (dz. Maroko-Nowiny)
•    Szkoła Podstawowa nr 13 (dz. Chwałowice)
•    Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (dz. Wielopole)
•    Szkoła Podstawowa nr 23, dawne Gimnazjum nr 12 (dz. Niewiadom)
•    Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)

Warto dodać, że Miasto przygotowuje obecnie szeroki program obejmujący termomodernizację i wymianę/modernizację źródeł ciepła w wielorodzinnych budynkach komunalnych.

Na trwający obecnie konkurs złożono trzy wnioski na łączną kwotę dofinansowania 23,1 mln zł, w ramach których planuje się objęcie wsparciem 35 budynków znajdujących się w dzielnicach Niedobczyce i Boguszowice Osiedle.

 Inwestycje zakończone:

Kolorowa fasada budynku szkoły podstawowej
Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice, fot. Lucyna Tyl
Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice, fot. Lucyna Tyl
Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice, fot. Lucyna Tyl
Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice, fot. Lucyna Tyl
Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare, fot. Lucyna Tyl
Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare, fot. Lucyna Tyl
Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare, fot. Lucyna Tyl
Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare, fot. Lucyna Tyl
Szkoła Podstawowa nr 27 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15), dz. Chwałęcice, fot. S. Horzela-Piskula
Szkoła Podstawowa nr 27 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15), dz. Chwałęcice, fot. S. Horzela-Piskula
Szkoła Podstawowa nr 27 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15), dz. Chwałęcice, fot. S. Horzela-Piskula
Szkoła Podstawowa nr 27 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15), dz. Chwałęcice, fot. S. Horzela-Piskula
Szkoła Podstawowa nr 27 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15), dz. Chwałęcice, fot. S. Horzela-Piskula
Przedszkole nr 13, dz. Chwałowice, fot. Lucyna Tyl
Przedszkole nr 13, dz. Chwałowice, fot. Lucyna Tyl
Przedszkole nr 13, dz. Chwałowice, fot. Lucyna Tyl
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom, fot. Lucyna Tyl
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, filia przy ul. Winklera, dz. Maroko-Nowiny, , fot. Lucyna Tyl
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, filia przy ul. Winklera, dz. Maroko-Nowiny, fot. Lucyna Tyl
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, filia przy ul. Winklera, dz. Maroko-Nowiny, fot. Lucyna Tyl
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, filia przy ul. Winklera, dz. Maroko-Nowiny, fot. Lucyna Tyl
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom, fot. Lucyna Tyl
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom, fot. Lucyna Tyl
Szkoła Podstawowa nr 12 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12), dz. Zebrzydowice, fot. Lucyna Tyl
Szkoła Podstawowa nr 12 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12), dz. Zebrzydowice, fot. Lucyna Tyl
Szkoła Podstawowa nr 12 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12), dz. Zebrzydowice, fot. Lucyna Tyl
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, dz. Wielopole, fot. Wacław Troszka
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, dz. Wielopole, fot. Wacław Troszka
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, dz. Wielopole, fot. Wacław Troszka
Fot. L. Tyl
Kolorowa fasada budynku szkoły podstawowej
Udostępnij:


Wszystkie aktualności