Rybnik.pl

7 przedstawicielek do Rybnickiej Rady Kobiet

Spośród 41 zgłoszonych kandydatek, zgłoszonych indywidualnie lub przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz kobiet, wybranych zostało 7 członkiń Rybnickiej Rady Kobiet.

Komisja w składzie: Piotr Masłowski – Przewodniczący, Barbara Koza – Zastępca Przewodniczącego, Monika Ludwiczak – Członek, Maya Tschorn – Członek, Łukasz Kohut – Członek, dokonała weryfikacji kandydatek do Rybnickiej Rady Kobiet, na podstawie zgłoszeń złożonych do Urzędu Miasta Rybnika.

W skład Rady Kobiet zostały wybrane:

  • Monika Glosowitz
  • Mariola Kujańska
  • Joanna Bulandra
  • Edyta Godziek-Knaissi
  • Danuta Hanak
  • Monika Abrahamczyk
  • Barbara Płaczek

Pełny, 13-osobowy skład Rady Kobiet, w tym 3 osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Rybnika oraz 3 osoby wskazane przez Stowarzyszenie Śląskie Perły jako inicjatora powstania Rady,  zostanie powołany odrębnie, zarządzeniem Prezydenta Miasta.

Udostępnij: