Rybnik.pl
SmogEkologia

8 mln zł na wymianę starych kotłów

Projekt “Gmina z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego uzyskał wsparcie w wysokości ponad 8 mln zł.

W wyniku rozstrzygniętego konkursu grantowego organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego projekt "Gmina z dobrą energią" otrzymał 8 mln zł wsparcia. Wśród 23 projektów objętych wsparciem na łączną kwotę ponad 69 mln zł na pierwszym miejscu listy projektów znalazł się projekt Biura Związku.

Przypomnijmy, iż łącznie projekt konkurował o fundusze unijne z ponad setką innych ubiegających się o dofinansowanie, w wyniku rozstrzygniętego konkursu 23 projekty uzyskały dofinansowanie na łączną kwotę 69 mln zł. W Rybniku dzięki temu projektowi 55 budynków mieszkalnych zostanie wyposażonych w czystą energię. Mieszkańcy wymienią stare piece na kotły gazowe (28 szt.), kotły peletowe (27 szt.) i instalacje fotowoltaiczne (27 szt.). 

Projekt zakłada wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gmin Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, gdzie zanieczyszczenie powietrza należy do największych w Polsce. Przedsięwzięcie będzie realizowane w formule grantowej, gdzie dofinansowanie otrzymają mieszkańcy, którzy zainwestują w odnawialne źródła energii. Projekt będzie realizować kluczowe założenia polityki regionalnej i krajowej w zakresie ochrony powietrza – poprawa efektywności energetycznej, ograniczanie emisji zanieczyszczeń i walka z niską emisją, a także wzrost produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.

***

Listy projektów wybranych do dofinansowania w naborze z poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej znajdują się tutaj

Udostępnij: