ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Edukacja

Aby nałożone zostało zjedzone…

Zakończyły się pilotażowe badania dwóch szkolnych stołówek mające sprawdzić, czy rybnickich szkołach występuje problem marnowania się żywności.

Prowadzone badania to kontynuacja realizowanego przez miasto projektu StratKIT, dotyczącego wybranych aspektów zrównoważonego rozwoju w jednostkach miejskich, w obszarze żywności.

We wrześniu ubiegłego roku miały miejsce pomiary strat żywności w Miejskim Domu Pomocy Społecznej, teraz przyszła kolej na wybrane placówki oświatowe. Do udziału w pilotażu zgłosiły się Zespół Szkół nr 3 i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14.  Badanie przeprowadzono w drugiej połowie lutego.

- Pierwsze analizy pokazały, że przygotowywane posiłki są bardzo dobrej jakości, personel kuchenny wkłada wiele serca w swoją pracę, a na stołówkach panuje dobra atmosfera – przekonuje Monika Kubisz, koordynująca projekt ze strony Urzędu Miasta Rybnika. - Podczas gdy w skali całego kraju skala strat (nadprodukcji – czyli jedzenia, które przygotowuje się, ale nie jest zjadane przez dzieci) sięga nawet 50% produkcji, to w Rybniku jest to 20-26% wielkości produkcji – dodaje.

Rybnickie placówki już pracują nad dalszym zmniejszeniem skali marnowania, np. kuchnia w ZS3 w ostatnim tygodniu poprawiła swój wynik aż o 10 punktów procentowych. Kolejnym krokiem będą warsztaty kulinarne dla personelu kuchennego i intendentek w tych placówkach, a także szkolenia dla edukatorów kulinarnych - nauczycieli - entuzjastów zdrowego jedzenia.

- W naszej szkole kwestia prawidłowo dobranej diety jest niezwykle istotna ze względu na sportowy profil szkoły. Zwracamy szczególną uwagę na jakość i różnorodność podawanych posiłków - podkreśla Paweł Kaszyca, dyrektor Zespołu Szkół nr 3. - Staramy się czerpać z doświadczenia państw Regionu Morza Bałtyckiego, zwłaszcza krajów skandynawskich, gdzie zrównoważony rozwój odgrywa istotną rolę w zamówieniach żywności przez instytucje publiczne, w tym szkoły - dodaje.

A co na to dzieci? Przeprowadzone w trakcie badań ankiety wykazały, że dzieci lubią zdrowe potrawy, a do picia najchętniej widziałyby... wodę z miętą lub cytryną.

Projekt StratKIT współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg Baltic Sea Region.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności