ScrollTop-ico

Adaptacja do zmian klimatu - konsultacje społeczne

Od 12 października do 2 listopada trwać będą konsultacje Planu adaptacji miasta Rybnika do zmian klimatu do 2030 roku oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W tej sprawie planowane jest również spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców, które odbędzie się 29 października w godzinach od 11.00 do 14.00 w sali 264 przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Z treścią projektu „Planu adaptacji miasta Rybnika do zmian klimatu do 2030 roku” i „ Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Planu adaptacji miasta Rybnika do zmian klimatu do 2030 roku” można zapoznać się:

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie od 12 października  2018 roku do 2 listopada 2018 roku:

  •  w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Rybnika, Wydział Gospodarki Komunalnejul. Rzeczna 8,
  •  ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Komunalnej, ul. Rzeczna 8, pokój 108,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gospkom@um.rybnik.pl

Wnioski i uwagi powinny zawierać: imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku i uwagi.

Zobacz również: http://44mpa.pl/

Udostępnij:


Wszystkie aktualności