Rybnik.pl
Rewitalizacja

Badanie potrzeb mieszkaniowych rybniczan

Rozpoczął się kolejny etap prac związanych z przeprowadzeniem analizy potrzeb mieszkaniowych miasta ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji.

Analiza obejmować będzie w szczególności weryfikację oczekiwań w zakresie otoczenia budynków mieszkalnych, standardu lokali mieszkaniowych, jakości budynków, wizerunku obszaru rewitalizacji, aktualnej sytuacji mieszkalnictwa w mieście, zapotrzebowania na mieszkania chronione, a także badanie opinii na temat sąsiadowania z tego typu mieszkaniami.

Aktualnie zakończony został drugi etap analizy związany z opracowaniem koncepcji badawczej. W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną wywiady z mieszkańcami, a także spacery badawcze na terenie miasta. Zachęcamy do udziału w badaniach ankietowych i dzielenia się uwagami.

Analizę potrzeb mieszkaniowych na zlecenie Miasta Rybnika prowadzi zespół ekspertów z firmy badawczo-doradczej EU CONSULT. Zadanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, pozyskanych na realizację projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji". 

Udostępnij: