ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Kopalnia

BAPRO ustosunkuje się do uwag

Publikujemy treść obwieszczenia o przekazaniu uwag do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”.

21 czerwca 2019 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach przekazała spółce BAPRO Sp. z o.o. kopie pism, które wpłynęły w prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”.

W pismach przedstawiono uwagi do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, do których spółka BAPRO Sp. z o.o. powinna odnieść się w terminie do 30 dni od dnia otrzymania pisma.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności