ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Wydarzenia

Będzie dom dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży

Miasto Rybnik będzie starać się o dofinansowanie projektu obejmującego powstanie nowego centrum usług społecznościowych dla rodziców z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Dofinansowanie ma pochodzić ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 10.2.2 „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT.

Przedmiotem projektu jest adaptacja zdegradowanego i opuszczonego byłego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Świerklańskiej 4 na potrzeby centrum usług społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Celem dostosowania budynku do nowej funkcji zaplanowano jego kompleksową adaptację.

Zakresem nadbudowy objęty jest fragment w południowo-wschodnim narożniku istniejącego obiektu gdzie zaprojektowano dźwig osobowy (windę). Rozbudowę budynku zaprojektowano także w obszarze południowo-wschodniego narożnika istniejącego budynku gdzie doprojektowano klatkę schodową.

Do budynku przewiduje się wykonać utwardzone dojście z kostki betonowej. Dojazd i obsługa komunikacyjna w obrębie działki w tym zaprojektowane miejsca postojowe dla samochodów także utwardzone z kostki betonowej. Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej zaprojektowano w kolorach antracytowym i pergaminowa biel. W obrębie terenu inwestycji zaprojektowano 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym jedno miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej. Połączenie z drogą publiczną ulicą Świerklańską pozostaje bez zmian przez istniejący wjazd na działkę od północnej strony bezpośrednio z sąsiadującą z terenem inwestycji drogą publiczną ulicą Świerklańską.

Wokół działki zaprojektowano ogrodzenie z paneli kratowych o wysokości 190cm. Nie planuje się realizacji bramy wjazdowej i furtki w granicy działki na wjeździe i wejściu na działkę od ulicy Świerklańskiej. Wewnątrz działki, w formie odgrodzenia strefy ogólnodostępnej od strony dojścia i dojazdu do budynku od strefy wypoczynkowej dla mieszkańców budynku zaprojektowano ogrodzenie z paneli kratowych o wysokości 130 cm z furtką systemową.

W ramach zagospodarowania terenu obrębie terenu inwestycji zaprojektowano także strefę wypoczynkową dla korzystających z centrum. Strefa ta składa się z terenu utwardzonego nawierzchnią przepuszczalną w formie żwiru z kamienia naturalnego w kolorze białym na którym zaplanowano obiekty małej architektury takie jak: ławki, stół, kosze na śmieci, piaskownica, wieże ze zjeżdżalnią.

Charakterystyczne parametry budynku po realizacji inwestycji będą się kształtować następująco:

 • Powierzchnia użytkowa: 286.02 m2
 • Powierzchnia netto: 476.15 m2
 • Powierzchnia całkowita: 724,71 m2
 • Kubatura netto: 1223,09 m3

W ramach inwestycji zaplanowano również wykonanie instalacji z branży sanitarnej i elektrycznej oraz instalację oddymiania.

 • Instalacja wody zimnej i ciepłej - budynek zaopatrywany będzie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Wewnętrzną instalację planuje się dostosować do nowoprojektowanego układu funkcjonalnego.
 • Instalacja kanalizacji - ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą grawitacyjnie do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Wewnętrzną instalację planuje się dostosować do nowego układu funkcjonalnego.
 • Instalacja grzewcza. Budynek wyposażony będzie w instalację ogrzewania opartą o tradycyjne grzejniki ścienne, zasilane z nowoczesnego kotła gazowego. Wewnętrzną instalację c.o. i c.w.u. planuje się dostosować do nowego układu funkcjonalnego.
 • Instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej - wentylacja pomieszczeń gospodarczych piwnicy budynku oparta będzie na systemie wentylacji grawitacyjnej. Wszystkie pozostałe pomieszczenia w budynku wentylowane będą za pomocą wentylacji mechanicznej.
 • Instalacja elektryczna - budynek zaopatrywany będzie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej. Wewnętrzną instalację planuje się dostosować do nowego układu funkcjonalnego.
 • Instalacja teletechniczna i telekomunikacyjna - budynek planuje się wyposażyć w instalację wejściowej sygnalizacji wideodomofonowej, instalację telewizji naziemnej i satelitarnej oraz instalację telefoniczną i internetową.
 • Instalacja odgromowa - budynek projektuje się wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych, odgromową.
 • Instalacja oddymiania - budynek projektuje się wyposażyć w instalację oddymiania klatki schodowej i szybu dźwigu osobowego.

W ramach projektu zaplanowano również zakup wyposażenie niezbędnego do funkcjonowania centrum.

Pełny opis zastosowanych rozwiązań technicznych znajduje się w dołączonej poniżej dokumentacji technicznej. Realizację projektu zaplanowano w 2020 r.

 • Wartość projektu: 2 891 942,50 zł
 • Wartość dofinansowania: 2 311 583,55 zł
 • Wkład budżetu miasta: 580 358,95 zł

Zapraszamy do konsultacji projektu i składania ewentualnych uwag - można je kierować na adres: gospodarka@um.rybnik.pl  do 28 października 2019 r.

Dokumentacja techniczna (.PDF)

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności