ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Smart City Rybnik

Będzie stacja tankowania wodoru

Przy ulicy Budowlanych, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca komunikacji miejskiej, powstaje ogólnodostępna stacja wodorowa. 17 lutego br. Miasto przekazało wykonawcy plac budowy pod tę inwestycję.

Będzie to druga w Polsce komercyjna, ogólnodostępna stacja tankowania wodoru. Dostarczany do stacji wodór będzie pochodził całkowicie ze źródeł odnawialnych – będzie to  tzw. zielony wodór. Oddanie stacji do użytkowania przez inwestora jest planowane na II kwartał br.

Stacja budowana jest na terenie dzierżawionym od miasta przez spółkę PAK-PCE STACJE H2 (spółka będąca własnością ZE PAK oraz Grupy Polsat Plus). Spółka ta prowadzi działania nakierowane na budowanie tzw. zielonej Polski.

Przypomnijmy, że Miasto Rybnik otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup 20 szt. autobusów napędzanych wodorem – finalizowane są w tej chwili procedury związane z ich zakupem.

Zakup samego wodoru do rybnickich autobusów będzie podlegał procedurze zamówienia publicznego, które prowadzić będzie spółka Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności