ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Wydarzenia

Beneficii Grata Civitas Rybnik dla Danieli Lampert

Daniela Lampert – Sekretarz Miasta Rybnika od 1990 roku - uhonorowana została medalem pamiątkowym "Beneficii Grata Civitas Rybnik".

O przyznaniu tego zaszczytnego wyróżnienia rybniccy radni zdecydowali podczas sesji rady miasta, 23 lutego br. Medal jest uhonorowaniem w uznaniu zasług, za całokształt działalności dla społeczności Rybnika, w szczególności za długoletnią służbę na rzecz samorządu. W uzasadnieniu uchwały możemy przeczytać, m.in. :

(…)W czasie pełnienia tej funkcji dała się poznać jako osoba sumienna i dokładna, którą cechuje poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania, posiadająca predyspozycje organizatorskie i kierownicze. Skrupulatne wypełnianie swoich obowiązków przy dużym zaangażowaniu osobistym oraz ciągła analiza sytuacji i szybkiej reakcji na pojawiające się zagrożenia, jak i szanse były i są wyrazem dbałości i troski o dobre imię naszego Miasta. Umiejętność długofalowego i perspektywicznego myślenia, a także stosowanie rozwiązań wychodzących poza utarte szlaki postępowania, zaangażowanie oraz fachowa wiedza niejednokrotnie przyczyniły się do wielu sukcesów odnoszonych przez Miasto (…)

Pełna treść uzasadnienia:

Sekretarz Miasta odebrała wyróżnienie z rąk prezydenta Rybnika Piotra Kuczery oraz Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika Wojciecha Kiljańczyka, w obecności władz miasta oraz rybnickich radnych. 

Opatrzność dała mi najlepszą pracę na świecie, która przez wiele lat była dla mnie służbą i pasją. To, że mogłam być maluteńkim trybikiem w budowie samorządu, szczególnie na etapie jego tworzenia po pierwszych wyborach, było największą radością mojego życia. Wyróżnienie to przyjmuję z wielką radością i pokorą - mówiła wzruszona Daniela Lampert. 


Beneficii Grata Civitas Rybnik to pamiątkowy medal ustanowiony w roku 1998 dla uhonorowania osób i instytucji zasłużonych dla społeczności miasta Rybnika. Medal wzorowany jest na pieczęci miejskiej i przedstawia rybę w otoczeniu orzecha wodnego, a w obwodzie zawiera napis w języku łacińskim, tłumaczony następująco:  „Społeczność Rybnika wdzięczna za wyświadczone dobro”.

Do tej pory uhonorowano nim 7 osób:

  • Rosemarie Tröscher - przewodnicząca stowarzyszenia niemiecko-polskiej wymiany w zakresie młodzieży i kultury, 
  • Hans Fischaber i Michael Bromberger - burmistrzowie zaprzyjaźnionego z Rybnikiem, niemieckiego miasta Eurasburg, 
  • ks. Alojzy Klon - proboszcz bazyliki św. Antoniego w latach 1975 – 1998
  • Karol Miczajka - współzałożyciel filii Politechniki Śląskiej i Klubu Inteligencji Katolickiej oraz organizator Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej i Modlitewnych Marszów Pamięci w Rybniku, więzień Auschwitz i uczestnik Marszu Śmierci
  • doc. dr inż. Szczepan Wyra - dyrektor filii Politechniki Śląskiej w Rybniku, który przeobraził ośrodek w silną jednostkę - Centrum Kształcenia Inżynierów
  • Bogusław Paszenda - emerytowany Skarbnik Miasta

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności