Rybnik.pl
Smog

Blisko 4,5 mln zł na OZE dla Rybnika

240 właścicieli domów jednorodzinnych w Rybniku, którzy w kwietniu ubiegłego roku złożyli wnioski o dotacje na montaż instalacji OZE otrzyma nawet do 100 procent dofinansowania na swoje inwestycje. Będzie to możliwe dzięki unijnemu wsparciu.

Po wielu miesiącach oczekiwań Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs w ramach poddziałania 4.1.3 RPO WSL „Odnawialne źródła energii”, który dotyczył m.in. projektów grantowych dla osób fizycznych.

Starania Rybnika oraz 9 innych gmin naszego subregionu, występujących pod auspicjami Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zakończyły się sukcesem i projekt "Łączymy z energią" – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego" uzyskał ponad 20,5 mln zł dofinansowania ze środków UE i budżetu państwa.

Z wynikami konkursu można zapoznać się tutaj

- Dofinansowania w wysokości do 100 proc. kosztów kwalifikowanych będą przeznaczone na montaż w domach jednorodzinnych kotłów na biomasę, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera. - W Rybniku z dofinansowań skorzysta 240 właścicieli domów jednorodzinnych, którzy w kwietniu 2018 r. zgłosili się do naboru organizowanego przez Biuro Subregionu Zachodniego oraz Miasto Rybnik. Kwota dofinansowania dla mieszkańców Rybnika to nieco ponad 4,4 mln zł – dodaje prezydent.

Lista zakwalifikowanych z Rybnika dostępna jest tutaj

Przypominamy wszystkim beneficjentom, że montaż instalacji OZE jest możliwy dopiero po podpisaniu umowy grantowej z Biurem Subregionu Zachodniego, co nastąpi w najbliższych tygodniach.

Realizacja projektu jest jednym z elementów działań związanych z poprawą jakości powietrza na terenie całego subregionu. Instalacje oparte o OZE zastąpią źródła energii cieplnej oraz elektrycznej powodujące nadmierna emisję pyłu PM10 oraz CO2.

Udostępnij: