Rybnik

Budżet obywatelski – wyniki głosowania

31 projektów lokalnych oraz projekt ogólnomiejski pn. „Bo rodzina jest ważna…” wybranych zostało przez mieszkańców do realizacji w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego.

Zwycięski projekt  "Bo rodzina jest ważna..." otrzymał 4.769 ważnych głosów. Rybniczanie oddali łącznie 44.332 głosy w tym 43.166 głosów ważnych oraz 1.166 głosów nieważnych.

W dniach od 21 do 25 października br. mieszkańcy Rybnika po raz siódmy wybierali projekty obywatelskie, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego.

Warunkiem wybrania do realizacji projektów było uzyskanie kolejno największej liczby głosów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na projekty o znaczeniu lokalnym i o znaczeniu ogólnomiejskim, przy czym minimalna liczba głosów oddana na dany projekt, aby mógł być uznany za wybrany do realizacji musiała być równa:

  • w przypadku projektu o znaczeniu lokalnym – 5% liczby mieszkańców dzielnicy miasta, której projekt dotyczy,
  • w przypadku projektu o znaczeniu ogólnomiejskim 4.000 mieszkańców.
     
Udostępnij:


Wszystkie aktualności
Udostępnij: