Rybnik.pl

Centrum Aktywności Lokalnej w Kłokocinie

W dzielnicy Kłokocin powstaje Centrum Aktywności Lokalnej, którego celem będzie wspieranie działań lokalnych i integracja sąsiedzka. Ma to być miejsce ogólnodostępne, w którym mieszkańcy sami będą gospodarzami.

Kłokocińskie Centrum Aktywności Lokalnej powstaje u zbiegu ulic Brackiej i Chłodnej. Będzie się ono składać z dwóch budynków: głównego, zaplanowanego jako miejsce spotkań, wraz z lokalem użytkowym i zapleczem sanitarnym oraz wiatę z siedziskami.

- Mieszkańcy uzyskają przestrzeń, z którą będą mogli się utożsamiać i którą będą traktować jako własną – zapowiada prezydent Rybnika Piotr Kuczera. – Powstające w dzielnicy Kłokocin nowe miejsce aktywności będzie zachęcać nowoczesną aranżacją, dając możliwość organizacji różnego typu działań. Kłokocin to pierwsza tego typu inicjatywa, chciałbym jednak, aby podobne przestrzenie udało się stworzyć - w porozumieniu z mieszkańcami –  także w innych dzielnicach – dodaje prezydent.

Miejsca Aktywności Lokalnej w założeniu powstaną w dzielnicach, w których nie ma ośrodków pełniących funkcję centrum integracyjnego dla mieszkańców.

Warto przypomnieć, że całość przedsięwzięcia realizowana jest w konsultacji z mieszkańcami dzielnicy, którzy brali udział w dwóch spotkaniach dotyczących inicjatywy (w czerwcu i w październiku 2017 roku). W ramach podjętych rozmów mieszkańcy mieli możliwość przedyskutowania założeń projektu, wyrażenia swojej opinii na temat jego lokalizacji i funkcjonowania oraz wniesienia własnych propozycji. Wypracowane wnioski pozwolą na realizację potrzeb osób w różnym wieku.

Zaletą budowanego obiektu jest jego ciekawa architektura. Co ważne, przy zachowaniu estetyki i funkcjonalności budynku, koszty realizacji przedsięwzięcia i jego późniejszego utrzymania zostały zoptymalizowane.

Inwestycję, realizowaną w formule „zaprojektuj i wybuduj”, wykonuje wybrany w przetargu Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „AL-DUE” Bogusław Jarzyna za kwotę 1.098.000,00 zł. Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku-Klokocinie zostanie oddane do użytku jesienią tego roku.

Udostępnij: