Rybnik.pl
Inwestycje

Co nowego na budowie drogi?

Ruszyły wstrzymane ze względu na warunki atmosferyczne prace przy budowie rybnickiego odcinka Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna (w styczniu niskie temperatury oraz śnieg nie pozwalały na prowadzenie robót zasadniczych).

W ostatnich tygodniach wykonywano prace na następujących obiektach mostowych:

  • Wiadukt nad ul. Gotartowicką – montaż rusztowań, deskowań oraz prefabrykatów zbrojarskich w zakresie płyty ustroju nośnego jezdni prawej, betonowanie płyty ustroju nośnego jezdni prawej wraz z jej sprężeniem
  • Wiadukt nad ul. Ziemską – wykonanie ścianek zaplecznych, zasypki obiektu, płyt przejściowych, zamontowano również dylatacje od strony płyty ustroju nośnego
  • Wiadukt nad ul. Świerklańską (węzeł Świerklański) – geodezyjna obserwacja obiektu
  • Wiadukt nad linia kolejową kop. Chwałowice – betonowanie ścianek zaplecznych
  • Wiadukt nad ul. Chwałowicką (węzeł Chwałowicki) - demontaż rusztowań i deskowań na jezdni prawej, wzmocnienie podłoża oraz montaż rusztowań na jezdni lewej
  • Estakada nad międzytorzem – po zakończeniu nasuwania obiektu w zakresie jezdni prawej przestawiono wytwórnie oraz rozpoczęto realizację płyty ustroju nośnego na jezdni lewej. Nasunięto 5 segmentów od strony przyczółka B (ul. Jankowicka) oraz rozpoczęto betonowanie pierwszego segmentu od strony przyczółka A (ul. Chwałowicka). Wykonywany jest zwronik w zakresie jezdni prawej.
  • Wiadukt na węźle Śródmiejskim (wjazd na RDRP)  – geodezyjna obserwacja obiektu
  • Most nad rzeką Nacyną (węzeł Śródmiejski)  – zabetonowano ostatni segment. Obiekt w stanie surowym jest wykonany w całości
  • Wiadukt nad RDRP (wjazd na węzeł Wodzisławski) – wykonano montaż dylatacji, rozpoczęto montaż balustrad
  • Wykonano konstrukcję przepustu, na ul. Ziemskiej.

Na pozostałych obiektach trwały prace porządkowe. Wykonawca prowadził roboty melioracyjne w zakresie umocnienia potoku Boguszowickiego, oraz rzeki Kłokocinka. Po wyłączeniu z ruchu ul. Obwiednia Południowa rozpoczęto prace rozbiórkowe w zakresie frezowania nawierzchni jezdni i wyburzenia obiektu mostowego nad rzeką Nacyną.

Planowane zakończenie „Budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna (etap I do IV) w Rybniku i Żorach oraz budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od ul. Obwiednia Południowa w Rybniku do Węzła Śródmiejskiego”, bo tak brzmi pełna nazwa inwestycji, to koniec 2019 roku.

Szczegółowe informacje na temat inwestycji na stronie:
http://drogaregionalnaraciborz-pszczyna.pl/

Zapraszamy na marcową foto-wycieczkę wzdłuż trasy budowy rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna:

Droga Śródmiejska. Fot. L. Tyl
Droga Śródmiejska. Fot. L. Tyl
Estakada nad międzytorzem. Fot. L. Tyl
Estakada nad międzytorzem. Fot. L. Tyl
Estakada nad międzytorzem. Fot. L. Tyl
Estakada nad międzytorzem. Fot. L. Tyl
Estakada nad międzytorzem. Fot. L. Tyl
Gotartowice. Fot. L. Tyl
Gotartowice. Fot. L. Tyl
Gotartowice. Fot. L. Tyl
Wiadukt nad linią kolejową "Kotlarnia". Fot. L. Tyl
Wiadukt nad linią kolejową "Kotlarnia". Fot. L. Tyl
Okolice ul. Boguszowickiej. Fot. L. Tyl
Okolice ul. Ziemskiej. Fot. L. Tyl
Okolice ul. Ziemskiej. Fot. L. Tyl
Węzeł Chwałowicki. Fot. L. Tyl
Węzeł Chwałowicki. Fot. L. Tyl
Węzeł Wodzisławski. Fot. L. Tyl
Węzeł Gotartowicki. Fot. L. Tyl
Węzeł Wodzisławski. Fot. L. Tyl
Węzeł Świerklański. Fot. L. Tyl
Węzeł Wodzisławski. Fot. L. Tyl
Węzeł Świerklański. Fot. L. Tyl
Węzeł Świerklański. Fot. L. Tyl
Węzeł Świerklański. Fot. L. Tyl
Węzeł Świerklański. Fot. L. Tyl
Węzeł Świerklański. Fot. L. Tyl
Węzeł Wodzisławski. Fot. L. Tyl
Węzeł Wodzisławski. Fot. L. Tyl
Wiadukt ul. Boguszowicka. Fot. L. Tyl
Okolice ul. Ziemskiej. Fot. L. Tyl
Poczatkowy odcinek drogi - Żory. Fot. L. Tyl
Poczatkowy odcinek drogi - Żory. Fot. L. Tyl
Węzeł Śródmiejski. Fot. L. Tyl
Udostępnij: