Rybnik
Smog

„Czyste powietrze” dla budynków wielorodzinnych

Miasta Rybnik szuka chętnych do udziału w pilotażowym programie „Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach” dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Program funkcjonować ma na wzór programu "Czyste Powietrze” i polegać będzie na dofinansowaniu przedsięwzięć związanych z wymianą źródeł ciepła i poprawą efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Zgodnie z założeniami programu, ma on być kierowany do osób fizycznych będących właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, który znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym mieszczącym od 3 do 20 lokali.

Ponadto beneficjentem programu mogą być wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym obejmującym od 3 do 20 lokali mieszkalnych włącznie, przy czym przynajmniej 50% lokali musi zostać objęta dofinansowaniem.

Chęć udziału w programie zgłaszać można mailowo do 30 kwietnia br.
do Wydziału Ekologii UM, na adres: ekologia@um.rybnik.pl

Ważne:

  • w zgłoszeniu należy wskazać jedynie dane adresowe budynku/lokalu, który wpisuje się w powyższe założenia
  • zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie nie niesie za sobą żadnych zobowiązań
  • założenia programu przewidują jego realizację w latach 2021-2024.
Udostępnij:


Wszystkie aktualności
Udostępnij: