Rybnik
Inwestycje

Rudzka przejezdna

Od środy, 14 października, po 8 miesiącach prac, kierowcom udostępniony zostanie kolejny wyremontowany odcinek ulicy Rudzkiej.

Kolejny etap rozbudowy ul. Rudzkiej obejmował 750-metrowy odcinek od skrzyżowania z ulicą Słonecznikową do skrzyżowania z ulicą Piastowską. Rozbudowa obejmowała m.in. nawierzchnię jezdni, chodniki i ścieżkę rowerową, zatoki autobusowe, oznakowanie poziome i pionowe, budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Energetyków, a także kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz przebudowę sieci teletechnicznej, szerokopasmowej i wodociągowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej.

Prace realizuje wybrana w przetargu firma Auto Trans Asfalty Sp. z o. o. z Gierałtowic  za kwotę 7.366.920,02 zł

Warto dodać, że z uwagi na przebudowę skrzyżowania ulicy Energetyków z ul. Rudzką likwidacji uległ wlot z ul. Konwalii. Wymusiło to wykonanie w  bezpośrednim sąsiedztwie ul. Rudzkiej tzw. placu nawrotnego przy ulicy Konwalii. Ostatecznie prace budowlane na całości zadania powinny zostać zakończone w połowie listopada 2020 roku.

W związku z udostępnieniem ulicy Rudzkiej kierowcom, zniesione zostaną ograniczenia dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej.  Od czwartku, 15 października, autobusy linii 6, 12, 41, 43A, 45 i 48 wracają do obsługi przystanków Orzepowice Rondo i Orzepowice Wawok.

Warto przypomnieć, że przebudowa ul. Rudzkiej – najdłuższej (10 km) ulicy Rybnika – realizowana jest etapami od kilku lat. Zakończony odcinek jest przedostatni. Do rozbudowy zostanie jeszcze ostatni fragment drogi, od ronda u zbiegu ulic Rudzka –  Góreckiego –  Podmiejska do tzw. grobli na Zalewie Orzepowickim.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności
Udostępnij: