Rybnik

Miejsce Aktywności Lokalnej w Kłokocinie

W rybnickiej dzielnicy Kłokocin powstanie Miejsce Aktywności Lokalnej. Mieszkańcy uczestniczą w pracach nad kształtem przeznaczonej dla nich przestrzeni wspólnej.

Ideą Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) jest wspieranie działań lokalnych i integracja sąsiedzka. MAL w swoim założeniu stanowi miejsce ogólnodostępne, w którym mieszkańcy sami będą gospodarzami.

Chcemy stworzyć mieszkańcom przestrzeń, z którą będą mogli się utożsamiać i którą będą traktować jako własną. Miejsce będzie zachęcać nowoczesną aranżacją, dając możliwość organizacji różnego typu działań. Miejsca Aktywności Lokalnej w założeniu powstaną w dzielnicach, w których nie ma ośrodków pełniących funkcję centrum integracyjnego dla mieszkańców. Kłokocin to pierwsza tego typu inicjatywa, chciałbym, aby podobne miejsca – w porozumieniu z mieszkańcami – powstały także w innych dzielnicach – tłumaczy prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Miejsce Aktywności Lokalnej w Kłokocinie powstanie u zbiegu ulic Brackiej i Chłodnej. Mieszkańców Kłokocina zaproszono do udziału w dwóch spotkaniach konsultacyjnych dotyczących inicjatywy. Pierwsze odbyło się w czerwcu, drugie w październiku.

W ramach podjętych rozmów mieszkańcy mieli możliwość przedyskutowania założeń projektu Miejsca Aktywności Lokalnej, wyrażenia swojej opinii na temat jego lokalizacji i funkcjonowania - oraz wniesienia własnych propozycji. W czasie czerwcowych konsultacji mieszkańcy zgłosili m. in. potrzebę wpisania w projekt dodatkowych elementów przestrzennych, a także uwzględnienia w nim realizowanej w ramach budżetu obywatelskiego zewnętrznej siłowni. Co ważne wypracowane wnioski pozwolą na realizację potrzeb osób w różnym wieku – wyjaśnia Marcin Stach, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji.

Zaletą planowanego obiektu jest jego ciekawa architektura. Co ważne, przy zachowaniu estetyki i funkcjonalności budynku, koszty realizacji przedsięwzięcia i jego późniejszego utrzymania zostały zoptymalizowane – dodaje Wojciech Student, Pełnomocnik Prezydenta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej.

Podczas październikowego spotkania mieszkańcy Kłokocina dyskutowali nad funkcjonowaniem MAL w przyszłości, podjęta została też kwestia administrowania wspólną przestrzenią. W czasie rozmów padła sugestia przygotowania regulaminu korzystania z MAL oraz jego statutu. Mieszkańcy zasugerowali także zabezpieczenie stawów znajdujących się na terenie objętym koncepcją przed ewentualnym zaśmiecaniem.

Dziękuję lokalnej społeczności za zaangażowanie i doceniam zainteresowanie przedsięwzięciem. Wspomniana inwestycja zostanie ujęta do realizacji w ramach budżetu Miasta Rybnika na 2018 r. Miasto będzie dążyć do jak najszybszej realizacji tego przedsięwzięcia na podstawie opracowanej koncepcji – dodaje prezydent Rybnika.

Udostępnij:
Udostępnij: