Rybnik
Komunikaty

Dodatek osłonowy

Od 21 stycznia br. wnioski o dodatek osłonowy przyjmowane są w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Raciborskiej 20.

Dodatek osłonowy został wprowadzony mocą ustawy w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, aby zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności.

  Zgodnie z przepisami, dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody (określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych) nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

  Jednorazowy dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego:

  • 400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 600 zł dla 2-3-osobowego,
  • 850 zł dla 4-5-osobowego,
  • 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

  Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

  Dodatek osłonowy o podwyższonej wartości przysługuje wnioskodawcy, który uzyskał już wpis swojego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

  Dodatek osłonowy – informacja telefoniczna:
  22 369 14 44 - infolinia ogólnopolska
  32 43 29 800 (wew. 5) - Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku

  Więcej informacji, wzór wniosku o dodatek osłonowy, treść ustawy o dodatku osłonowym i  wskazówki,  jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.

  Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministra Klimatu i Środowiska.

  Udostępnij:


  Wszystkie aktualności
  Udostępnij: