Rybnik
SeniorzyBiznes

Dotacje na innowacje

Trzy  projekty  o charakterze innowacyjnym, których partnerem jest Miasto Rybnik, otrzymały unijne dofinansowanie. To szansa na realizację ciekawych przedsięwzięć adresowanych do różnych grup odbiorców.

Halo Aktywni 60+ – innowacyjne formy włączenia społecznego osób starszych z wykorzystaniem doświadczeń programu Let us be active!” to jeden z projektów, w który zaangażowany jest Rybnik. Liderem przedsięwzięcia, realizowanego w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  jest Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa.

Celem projektu, w którym uczestniczą też Bytom i Wałbrzych, jest stworzenie dostosowanego do polskich uwarunkowań modelu uruchamiania nowoczesnych form aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji w wieku 60+ w oparciu o doświadczenia krajów z regionu bałtyckiego (Finlandia, Estonia, Łotwa). Projekt zakłada uruchomienie wsparcia dla osób starszych w postaci innowacyjnego Call Centre. Łączna wartość projektu wynosi 1 mln zł.

Rybnik jest też jednym z partnerów projektu, którego liderem jest  Akcelerator Inteligentnych Miast Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Mowa o projekcie  „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”.

Przedsięwzięcie o łącznej wartości 12,5 mln zł, jest realizowane w ramach działania 3.3 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Projekt dotyczy wsparcia działań w dwóch dziedzinach:

  • usprawnienie skanowania i opisywania operatów w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, co pozwoli na zautomatyzowanie realizowanych czynności
  • wspomaganie zarządzania transportem publicznym – stworzenie nowych narzędzi analizy i zarządzania publicznym transportem zbiorowym w celu optymalizacji kosztów i zwiększenia zainteresowania korzystaniem z komunikacji miejskiej.

Liderem kolejnego projektu – „StratKIT – innowacyjne strategie w zakresie świadczenia usług cateringowych” jest Uniwersytet w Helsinkach. Miasta Rybnik jest partnerem tego przedsięwzięcia, realizowanego w ramach programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego.

Projekt dotyczy promocji innowacyjnego podejścia do szeroko pojętego cateringu, który jest finansowany ze środków publicznych. Chodzi o uwzględnianie w zamówieniach publicznych aspektów środowiskowych, społecznych i tych związanych ze zdrową dietą. Rybnik został zaproszony do projektu ze względu na fakt współprowadzenia spółdzielni socjalnych świadczących usługi cateringowe – będą one promowane w projekcie jako modelowe przykłady współpracy podmiotów publicznych i ekonomii społecznej. Projekt będzie realizowany w latach 2018 – 2021, a jego łączny budżet to około  8 mln zł.

    Udostępnij:


    Wszystkie aktualności
    Udostępnij: