ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Smog

Dyskutowali o uchwale antysmogowej

Przedstawiciele miast i gmin Subregionu Zachodniego spotkali się w poniedziałek w Urzędzie Miasta Rybnika na spotkaniu poświeconym konsultacjom projektu tzw. uchwały antysmogowej, przygotowanej przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali również przedstawiciele Śląskiego Centrum Chorób Serca z Zabrza. 

„W Polsce z powodu zanieczyszczeń powietrza rocznie umiera około 47 tys. ludzi, czyli małe miasteczko znika z powierzchni” – przekonywał prof. dr hab. Andrzej Lekston, kardiolog ze Śląskiego Centrum Chorób Serca. Tłłumaczył on m.in. zależność pomiędzy podwyższonymi stężeniami zanieczyszczeń powietrza, a występowaniem m.in. nagłych stanów sercowo-naczyniowych (w tym przypadku śmiertelność wzrasta o 8%), udarów mózgu, zatorowości płucnej wśród pacjentów. Prof. Lekston podkreślał również wpływ złej jakoś powietrza na dzieci (znacznie bardziej narażone na zanieczyszczenia) i ich dalszy rozwój. „Zanieczyszczenie powietrza wpływa też na destrukcję w materiale genetycznym, na żywotność plemników, spada poziom testosteronu” – wymieniał profesor.

Niestety temat smogu wciąż jest w dużym stopniu bagatelizowany. Obecni na spotkaniu przedstawiciele okolicznych gmin zgodnie podkreślali konieczność uświadamiania mieszkańców, przywołując konkretne przykłady braku wiedzy wśród mieszkańców na temat złej jakości spalanego opału oraz skutków, jakie to za sobą niesie. Pojawiła się nawet gorzka refleksja, że choć nasz region od lat zmaga się z narastającym wciąż problemem smogu, wiele osób uzmysłowiło to sobie dopiero, kiedy w połowie stycznia temat „na chwilę” przebił się do ogólnokrajowych mediów…

„Gdyby wskaźniki zanieczyszczenie powietrza przełożyć na podobny stopień zanieczyszczenia wody, mielibyśmy katastrofę. Wodociągi trzeba byłoby zamknąć, a wodę dowozić beczkowozami” - mówił obrazowo prezydent Rybnika Piotr Kuczera – „tymczasem w złym powietrzu niektórzy wciąż jeszcze nie widzą problemu”.

Dlatego tak ważne jest edukowanie, uświadamianie i przekonywanie wciąż nieprzekonanych. Istotna jest tutaj rola m.in. strażników miejskich czy radnych, będących przecież najbliżej mieszkańców.  

Prowadzący spotkanie Łukasz Tekeli dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, nie pozostawia jednak złudzeń, że przygotowywana uchwała będzie cudownym lekarstwem na smog: „Mamy pełną świadomość, że powietrze nie poprawi się w ciągu roku, bo jest to  długoletni, żmudny i kosztowny proces.  Ale choć wiele osób pyta czy nas na to stać, ja zapytam: czy nas stać na to, by jeszcze czekać?”

W podobnym tonie wypowiadał się prezydent Piotr Kuczera, wskazując jednocześnie, że choć przygotowana uchwała to krok w dobrą stronę, to jest to zaledwie mały krok, zdecydowanie niewystarczający bez wsparcia ze strony ogólnopolskich rozwiązań systemowych. Na przykład proponowany w uchwale zakaz spalania kiepskiej jakości paliw (muł, flotokoncentrat), nie przyniesie oczekiwanego efektu, bez wprowadzenia zakazu sprzedaży tego rodzaju paliw. To zaś jest już poza kompetencją samorządu…    

Przypomnijmy, że wśród najważniejszych założeń uchwały antysmogowej, znajduje się wprowadzenie od 1 września 2017 roku zakazu używania paliw, których stosowanie powoduje wysoką emisję trujących substancji do atmosfery, czyli węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz wilgotnego drewna. Sama uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, ma spowodować natomiast stosowanie odpowiednich jakościowo paliw stałych w odpowiednich urządzeniach grzewczych.

Przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego projekt konsultowanej uchwały zakłada trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności od ich wieku. Użytkownicy urządzeń powyżej 10 lat od daty produkcji będą je musieli wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły 5-10 lat, powinni zrobić to do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. Na rynku są stosowane również kotły klasy 3 i 4 – w ich przypadku graniczną datę obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłużono do końca roku 2027. Co istotne, każdy, kto buduje nowy dom i zamierza ogrzewać go węglem lub drewnem, ma obowiązek zainstalować od razu kocioł klasy 5.Ta regulacja będzie miała zastosowanie po 12 miesiącach od dnia wejścia w życie uchwały antysmogowej.

Po zakończeniu konsultacji projekt uchwały antysmogowej ma zostać skierowany pod obrady Sejmiku. Ma ona zostać przyjęta przez radnych wojewódzkich przed następnym sezonem grzewczym.

***

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego oraz jego uzasadnienia można zgłaszać do 6 lutego br.:

 • w formie pisemnej, na adres:
  Wydział Ochrony Środowiska
  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
  ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
 • ustnie:
  w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice (w godzinach pracy Urzędu)
 • e-mailem na adres: srodowisko@slaskie.pl

Z treścią projektu uchwały można się zapoznać tutaj

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności