E-nauczanie w IV LO

IV Liceum Ogólnokształcące w Rybniku-Chwałowicach korzysta z ciekawych rozwiązań komunikacyjnych. Placówka wprowadziła system pozwalający na sprawną administrację komputerami, elektroniczny przepływ informacji między uczniami i nauczycielami czy internetowe kontakty z młodzieżą szkół partnerskich z innych krajów.

IV Liceum Ogólnokształcące w Rybniku koncentruje swoje działania na rozwoju młodzieży, angażując się w międzynarodowe projekty i stwarzając nowe możliwości dla uczniów.

Dotychczasowe środowisko informatyczne w szkole nie pozwalało na pełną realizację wszystkich inicjatyw, dlatego placówka zdecydowała się na wprowadzenie nowych rozwiązań, które wpisują się w strategię funkcjonowania szkoły.

Mowa o narzędziach komunikacji i współpracy, wchodzących w skład dedykowanego systemu. Poczta e-mail, zintegrowana z kalendarzami oraz wspólnym dyskiem, pozwala administracji i kadrze nauczycielskiej na płynną i bezpieczną komunikację. Specjalne rozwiązanie do videorozmów i videokonferencji daje uczniom możliwość kontaktowania się z rówieśnikami z innych krajów. Wielofunkcyjne urządzenia stały się elementem wyposażenia nowych pracowni językowych, a dzięki mobilności urządzeń, nauczyciele mogą korzystać z nich podczas realizacji zajęć z innych przedmiotów.

Aplikacje systemowe, służące do tworzenia dokumentów i prezentacji, są rozwiązaniem użytecznym zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Pozwalają na wspólną pracę nad projektami i raportami, ucząc tym samym zasad współdziałania w grupie.

Chcemy, aby nasza szkoła stała się miejscem, w którym pasja nauczania przekłada się na pasję uczenia się, miejscem, w którym zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, uczą się postaw otwartości na kontakty i współpracę międzynarodową oraz przełamują barierę językową. Miejscem, w którym proces nauczania wykracza poza tradycyjne standardy - podkreśla dyrektor IV LO, Małgorzata Wróbel.

Wdrożenie nowatorskich rozwiązań usprawniło komunikację w szkole. Dzięki nim rozwiązał się problem skomplikowanej administracji komputerami. Dostępne w systemie dokumenty, prezentacje i formularze pozwalają na łatwą ewaluację zajęć czy szkolnych inicjatyw, zintegrowany kalendarz zaś - na sprawne planowanie szkolnych wydarzeń, do których mają dostęp wszyscy użytkownicy.

Szkoła posiada 32 wielofunkcyjne urządzenia i dwie specjalne szafy na kółkach ładujące sprzęt. Daje to możliwość przewożenia z klasy do klasy i realizacji zajęć w różnych salach na jednym piętrze. Każda Szafka mieści 16 urządzeń, które ładują się w tym samym czasie. Cała społeczność szkolna ma adres mailowy i dostęp do wszystkich narzędzi. Administrator nadaje i cofa uczniowi uprawnienia - jeśli ten np. zmienia lub kończy szkołę.

Nowa technologia stała się też motywacją dla nauczycieli do doskonalenia swoich umiejętności w zakresie technologii. Kontakt z uczniami został znacznie ułatwiony, pojawiła się także możliwość realizowania nowoczesnych zadań domowych oraz innych sposobów sprawdzania wiadomości ucznia w formie zdalnej. Uczniowie mogą udostępniać swoje zadania nauczycielom na wspólnym dysku - dodaje dyrektor placówki.

Główną motywacją do wdrożenia w IV LO opisanych rozwiązań była chęć dokonania postępu w nauczaniu poprzez wykorzystanie nowych technologii w procesie edukacji. Szkole zależało też na usprawnieniu realizacji projektów międzynarodowych e-Twinning.

Nauczyciele i uczniowie każdego dnia znajdują nowe zastosowania dla wprowadzonych rozwiązań, rozwijają swoją kreatywność, czerpiąc satysfakcję z otwierających się przed nimi możliwości - podkreśla Wojciech Świerkosz, zastępca prezydenta Rybnika, który odwiedził uczniów chwałowickiego liceum w trakcie zajęć.

***
IV Liceum Ogólnokształcące w Rybniku zostało założone 27 lat temu i obecnie uczy się w nim 332 uczniów. W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój szkoły. Organizowane są inicjatywy dla młodzieży, takie jak wyjazdy zagraniczne czy udział w prestiżowych konkursach. Szkoła każdego roku angażuje się także w globalne projekty e-Twinning o edukacyjnym charakterze, polegające na wymianie informacji podczas spotkań on-line ze szkołami partnerskimi z całego świata.

IV Liceum Ogólnokształcące z Rybnika już po raz 3 zostało uczestnikiem projektu "Water is life", którego finałem jest udział w międzynarodowej konferencji naukowej w Tokyo w Japonii, w lipcu 2018 r. Tam też młodzi ludzie zaprezentują swoje działania jako jedyni reprezentanci Polski. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem "Water is life - the local approach". Licealiści postanowili więc przyjrzeć się zbiornikowi elektrowni w Rybniku i przedstawić jego rolę z technologicznego oraz środowiskowego punktu widzenia. Do tematu podeszli ambitnie - chcieliby bowiem do swojej pracy dołączyć własne badania. Postanowili więc zwrócić się o pomoc do badaczy z Politechniki Ślaskiej z Katedry Biotechnologii Środowiskowej.

Kadra szkoły ma też na swoim koncie autorski projekt pt. "MIT Labs: Teach Outside the Box. Motivation, Innovation and Technology as the Key Elements in the Teaching Process", którego celem jest wzbudzenie większej motywacji uczniów do nauki poprzez wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych.

Źródło: Informacja na podstawie materiałów IV LO. Więcej na stronie placówki

Udostępnij:


Wszystkie aktualności