ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Rewitalizacja

Gminny Program Rewitalizacji - pierwszy krok

W przyszłym tygodniu ruszają konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Mieście Rybniku.

Od 19 stycznia do 20 lutego br. w ramach konsultacji społecznych będzie można zgłaszać uwagi do projektu uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, stanowiącego pierwszy etap pracy nad Gminnym Programem Rewitalizacji. 

Celem konsultacji jest zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymiana wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Rybniku. 

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z mapami przedstawiającymi proponowane granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, uzasadnieniem oraz diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Rybnika i jej streszczeniem w języku niespecjalistycznym, a także formularz konsultacyjny dostępne będą od 19 stycznia br. :

 • na stronie miasta, w zakładce Konsultacje społeczne,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2
 • w Wydziale Rozwoju UM (pokój 262), ul. Bolesława Chrobrego 2, 
 • w Punkcie Informacji Miejskiej „halo! Rybnik”, ul. Jana III Sobieskiego 20. 
   

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie
od 19 stycznia do 20 lutego br. w następujących formach:


Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza:

 • zamieszczonego na stronie internetowej www.rybnik.eu, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia urzędowe”,
 • dostępnego w wersji papierowej w Kancelarii oraz w Wydziale Rozwoju w Urzędzie Miasta w Rybniku (pokój 262), przy ul. Bolesława Chrobrego 2,
 • dostępnego w wersji papierowej w Punkcie Informacji Miejskiej „halo! Rybnik”, przy ul. Jana III Sobieskiego 20, od dnia 19 stycznia do 20 lutego 2023 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć:

 • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.rybnik.pl
 • lub drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rozwoju, Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
 • lub osobiście do Wydziału Rozwoju, Urząd Miasta Rybnika, pokój 262, ul. Bolesława Chrobrego 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
   

Otwarte spotkanie konsultacyjne:

 •  2 lutego br. w godz. 16.00 – 18.00, w Urzędzie Miasta Rybnika, sala 264;
   

Debata w formule on-line:

 • 9 lutego br., w godz. 16.00 – 18.00 (szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia oraz zasad udziału w dyskusji zostaną ogłoszone w aktualnościach na stronie www.rybnik.eu)
   

Dyżury konsultacyjne:

 • w Urzędzie Miasta Rybnika – Wydziale Rozwoju przy ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój 262,
  w dniach od 19 stycznia do 20 lutego br. w godzinach pracy urzędu,
 • w Punkcie Informacji Miejskiej „halo! Rybnik” przy ul. Jana III Sobieskiego 20,
  w poniedziałek 13 lutego, w godz. 10.30 - 12.00 oraz w czwartek 16 lutego br. w godz. 16.00 – 17.30.

Więcej informacji w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Rybnika nr 23/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r

Udostępnij:


Wszystkie aktualności