Rybnik.pl
Smog

“Gminy z dobrą energią…” - nabór uzupełniający

Subregion Zachodni ogłosił nabór uzupełniający na wolne miejsca w projekcie „Gminy z dobrą energią…” – łącznie 78 miejsc na terenie 13 gmin Subregionu, w tym 10 w Rybniku.

Projekt „Gminy z dobrą energią…”  został zainicjowany w kwietniu 2018 r., kiedy przeprowadzono nabór uczestników. Po otrzymaniu dofinansowania w 2019 r. przystąpiono do realizacji. W związku z rezygnacjami niektórych uczestników zwolniły się miejsca w ramach projektu (obecnie jest to łącznie 78 instalacji). Liczba i rodzaj instalacji w naborze uzupełniającym jest ograniczona.

W ramach projektu można uzyskać dotację do 100% kosztów kwalifikowalnych netto związanych z wymianą źródła ciepła oraz dodatkowo montażem instalacji fotowoltaicznej (przy czym montaż instalacji fotowoltaicznej ma jedynie charakter uzupełniający do wymiany kotła).

Szczegóły naboru znajdziesz  na stronie Subregionu

Udostępnij: