ScrollTop-ico
SmogEkologia

Granty na odnawialne źródła energii

Od 30 marca do 30 kwietnia trwać będzie nabór wniosków o dotacje na montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych. W ramach projektu można uzyskać dotację do 100% kosztów kwalifikowanych związanych z wymianą źródła ciepła lub montażem instalacji fotowoltaicznej.

Na co można uzyskać dotację?
Należy  dokonać wyboru jednej technologii OZE spośród:

 • instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 3 kW (moc nominalna falownika) i mocy modułów PV nie mniejszej niż 2,8 kWp,
 • instalacji powietrznej pompy ciepła na cele c.w.u. o mocy grzewczej do 3 kW i pojemności zasobnika do 300 litrów,
 • instalację kotła na pelet o mocy od 10 kW do 20 kW i od 20 kW do 30 kW.

Można również połączyć wybrane technologie  w następujących konfiguracjach:

 • instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła na cele c.w.u.,
 • instalacja fotowoltaiczna oraz kocioł na pelet.

Maksymalna wysokość dotacji:

 • instalacja fotowoltaiczna – 4700,00 zł netto/kWp (łącznie nie więcej niż 14 100,00 zł netto),
 • instalacja powietrznej pompy ciepła – 7500,00 zł netto,
 • instalacja kotła na pelet o mocy od 10 kW do 20 kW – 15 000,00 zł netto, od 20 kW do 30 kW – 17 500,00 zł netto.

Kto może ubiegać się o dotację?

Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele/współwłaściciele/użytkownicy wieczyści domów mieszkalnych na terenie Godowa, Jastrzębia–Zdroju, Krzyżanowic, Marklowic, Pszowa, Raciborza, Rybnika, Rydułtów, Wodzisławia Śląskiego i Żor. Do udziału w Projekcie mogą być również zgłoszone nieruchomości, które stanowią miejsce rejestracji działalności gospodarczej lub rolniczej. O kolejności na liście będą decydowały kryteria punktowe - nie decyduje kryterium „kto pierwszy ten lepszy”.

Forma wsparcia:

Grant jest wypłacany jako refundacja, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, zrealizowaniu zadania i akceptacji złożonego wniosku o rozliczenie grantu.

Jak to zrobić?

 • Musisz być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym domu jednorodzinnego na terenie jednej z 10 wskazanych gmin.
 • Należy dokonać weryfikacji technicznej budynku na własny koszt zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu. 
 • Jeżeli spełnisz warunki wskazane w Regulaminie musisz złożyć wymaganą dokumentację aplikacyjną w trakcie naboru – dokumenty są dostępne na www.subregion.pl oraz w załącznikach poniżej.
 • Lista rankingowa uczestników projektu zostanie ustalona na bazie kryteriów punktowych.
 • UWAGA! Warunkiem przyznania dotacji będzie zakwalifikowanie projektu składanego przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku do dofinansowania w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

 

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dotacji na odnawialne źródła energii zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Urzędzie Miasta Rybnika (ul. B.Chrobrego 2) w dniu 5 kwietnia 2018 r. o godzinie 16.00 w sali nr 264.


Dla mieszkańców, zainteresowanych pozyskaniem dotacji uruchamiamy też specjalny punkt konsultacyjno-informacyjny, który będzie mieścił się w pokoju nr 003 Urzędu Miasta Rybnika (ul.B.Chrobrego 2). Na miejscu będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad konkursu.
Punkt ten będzie czynny w dniach od 30 marca do 30 kwietnia, w dni robocze w godzinach:
- poniedziałek-środa: 11.30-15.30
- czwartek: 14.00-18.00
- piątek: 9.00-13.00
W tych samych godzinach informacje uzyskać będzie można również pod nr tel.: 573 984 919.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE GRANTU

 • Termin składania wniosków: od 30 marca 2018 do 30 kwietnia 2018
 • Miejsce składania wniosków: Kancelaria Urzędu Miasta Rybnika
 • Wniosek można złożyć wyłącznie w urzędzie gminy, na terenie której zlokalizowana jest nieruchomość objęta Wnioskiem o przyznanie grantu.

Projekt grantowy ”Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego realizowany jest przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

DOKUMENTY:


Wskaźniki dotyczące wyliczania emisji CO2 i PM10 niezbędnego przy przygotowywaniu załącznika „Karta weryfikacji technicznej”:

CO2

PM10

Udostępnij:


Wszystkie aktualności