Rybnik
Smog

Granty na wymianę źródeł ciepła

Od 30 kwietnia do 31 maja br. trwać będzie nabór wniosków o dotację do wymiany źródła ciepła na paliwo stałe dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków jednorodzinnych położonych na terenie Rybnika.

Przewidywana kwota przeznaczona na granty to  5,348,000 zł.  Adresatami naboru są właściciele nieruchomości, którzy planują wymianę źródła ciepła w 2022 i do połowy 2023 roku.

Termin i miejsce składania deklaracji o przyznanie grantu:

Termin składania deklaracji: od 30 kwietnia do 31 maja 2021 r.
Miejsce składania deklaracji: kancelaria Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 
w godzinach wyznaczonych do obsługi klientów.

O przyznaniu grantu nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń, a rodzaj nowego ogrzewania - najwyżej punktowane będzie przyłączenie do sieci ciepłowniczej. 

Dla mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem grantu zostanie uruchomiony specjalny punkt konsultacyjno-informacyjny, który będzie mieścił się na rybnickim kampusie przy ul. Rudzkiej 13 w budynku C w pokoju nr 3.3. Punkt ten będzie czynny w dniach od 5 do 27 maja, w następujących dniach i godzinach:

 • wtorek: 8:30 -14:30,
 • środa: 8:30 – 14:30,
 • czwartek: 11:00 – 17:00.

W tych samym czasie informacje uzyskać będzie można również pod nr tel.:  722 299 213

W trosce o zdrowie klientów i pracowników, wizyta w punkcie będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się, dzwoniąc pod nr tel. 722 299 213 we wskazanych wyżej dniach i godzinach!

Dokumenty:

Podstawowe założenia regulaminu:

 • Dofinansowanie zostanie przyznane wyłącznie w przypadku pozyskania przez Miasto Rybnik środków UE w ramach konkursu z poddziałania 4.6.1 RPO WSL 2014-2020
 • Ze względu na narzucone przez Urząd Marszałkowski wymogi, co do terminu realizacji projektu dofinansowanie jest przeznaczone dla osób, które planują wymieniać źródła ciepła w 2022 r. i do połowy 2023 r. (źródła wymieniane w 2021 r. nie będą kwalifikować się do wsparcia)
 • Dofinansowanie może uzyskać tylko właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego
 • Dofinansowanie jest przyznawane niezależnie od dochodów
 • Każdy budynek zgłaszany do dofinansowania musi spełniać tzw. minimalny standard efektywności energetycznej budynku określony w § 1 ust.4  Regulaminu naboru. W przypadku gdy budynek nie spełnia standardu w momencie składania deklaracji udziału w projekcie, jego właściciel może zadeklarować dostosowanie go do w/w standardu, jednak nie później niż do 15 maja 2023 r. Przy docieplaniu przegród budowlanych budynku oraz wymianie okien i drzwi można korzystać z programu „Czyste Powietrze”
 • Dofinansowanie można uzyskać na wymianę źródła ciepła na paliwo stałe klasy 3 wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz wszystkich źródeł bezklasowych (w tym klasy 1,2 i 3 wg normy PN-EN 303-5:2002)
 • Dofinansowanie będzie obejmować wymianę dotychczasowego źródła na: podłączenie się do sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, kocioł gazowy, kocioł na pellet drzewny, ogrzewanie elektryczne ORAZ dodatkowo modernizację instalacji c.o. Dofinansowanie nie obejmuje wymiany źródła ciepła na źródła oparte o węgiel.
 • Dofinansowania na inne źródła ciepła niż podłączenie się do sieci ciepłowniczej są możliwe wyłącznie gdy podłączenie to jest niemożliwe pod względem technicznym do 15.05.2023 r. lub gdy koszt przyłącza przekracza 5 000 zł. Osoby zamieszkujące w dzielnicach, w których istnieje sieć ciepłownicza tj. Śródmieście, Rybnik Północ, Maroko-Nowiny, Smolna, Meksyk, Chwałowice, Niedobczyce, Niewiadom, Boguszowice-Osiedle, Rybnicka Kuźnia będą musiały dostarczyć informację z właściwego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej o technicznej możliwości przyłączenia się do sieci ciepłowniczej i kosztach wykonania przyłącza.
 • Wysokość dofinansowania wynosi do 25 000 zł na 1 budynek (od 3 000 do 20 000 zł na źródło oraz 5000 zł na wymianę instalacji c.o.) 
 • Dofinansowanie można łączyć z dofinansowaniem z ogólnopolskiego programu wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła „Czyste powietrze”. W przypadku równoległego korzystania z programu „Czyste Powietrze” na wymianę źródła ciepła lub modernizację instalacji c.o. dofinansowanie przyznane przez Miasto Rybnik będzie obniżane o połowę.
 • Wysokość dofinansowań pokazuje poniższa tabela:

Rodzaj inwestycji

Wysokość dofinansowania dla osób, które nie zadeklarują korzystania z programu „Czyste Powietrze” na wymianę źródła i/lub modernizację instalacji c.o.

Wysokość dofinansowania dla osób, które zadeklarują korzystanie z programu „Czyste Powietrze” na wymianę źródła i/lub modernizację instalacji c.o.

Element obowiązkowy

Podłączenie się do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

10 000 zł

5 000 zł

Wymiana źródła na gruntową pompę ciepła

20 000 zł

10 000 zł

Wymiana źródła na pompę ciepła powietrze/woda

14 000 zł

7 000 zł

Wymiana źródła na kocioł gazowy kondensacyjny

5 000 zł

2 500 zł

Wymiana źródła na kocioł gazowy kondensacyjny wraz z wykonaniem przyłącza gazowego

7 000 zł

3 500 zł

Wymiana źródła na kocioł na pellet drzewny

6 000 zł

3 000 zł

Wymiana źródła na ogrzewanie elektryczne inne niż pompa ciepła

3 000 zł

1 500 zł

Element opcjonalny

Niezbędna modernizacja systemu ogrzewania

5 000 zł

2 500 zł

Udostępnij:


Wszystkie aktualności
Udostępnij: