ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Seniorzy

Halo, Seniorzy! Rybnicki telefon już działa!

Od 7 września działa Rybnicki Telefon Seniora – miejska linia telefoniczna dla seniorów i co równie ważne – prowadzona przez rybnickich seniorów-wolontariuszy.

To innowacyjne rozwiązanie, które ma przyczynić się do wzmocnienia aktywności społecznej osób starszych, utrzymywanie ich w dobrej kondycji psychicznej, włączanie do życia społecznego. To także odpowiedź na potrzeby osamotnionych lub mniej aktywnych seniorów, którym szczególnie doskwiera brak kontaktu z innymi ludźmi.

Pod numerem telefonu: 32 784 78 74 od poniedziałku do piątku
w godzinach 10.00-14.00 dyżuruje zespół wolontariuszy.

Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora (jak na numery stacjonarne lub komórkowe). Dzwoniąc można poprosić o oddzwonienie lub wysłać wiadomość (także poza godzinami dyżurów), a wolontariusze oddzwonią.

Dla kogo?

Telefon Seniora w Rybniku ma służyć wszystkim seniorom, którzy potrzebują porozmawiać, podzielić się swoimi troskami, „wygadać” drugiej osobie. Dzwoniący mogą liczyć na wysłuchanie, zrozumienie, rozmowę w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. W ten sposób Telefon ma przeciwdziałać osamotnieniu, ułatwiać osobom starszym udział w życiu społecznym, realizowanie aktywności rekreacyjnych bądź kulturalnych.

Rybnicki Telefon powstał zwłaszcza z myślą o seniorach, którzy:

  • czują się samotnie i chcą po prostu porozmawiać,
  • chcą się czegoś dowiedzieć – np. uzyskać informacje o tym jak załatwić jakąś sprawę, poznać ofertę bezpłatnych zajęć, wydarzeń kulturalnych,  
  • chcą coś zrobić wspólnie z innymi, ale nie wiedzą, jak się do tego zabrać, np. założyć osiedlową grupę nordic walking albo dołączyć do takiej grupy.

Kto odbiera telefony?

Rybnicki Telefon Seniora jest obsługiwany przez ok. 30 seniorów-wolontariuszy, którzy  dyżurują  od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00. W tym czasie odbierają telefony, wyszukują informacji, a także oddzwaniają do osób, które próbowały się połączyć poza godzinami dyżurów.

Wolontariusze to mieszkańcy Rybnika – znają zatem lokalne uwarunkowania i specyfikę miasta. To osoby otwarte, lubiące słuchać, rozmawiać i pomagać innym, a co równie ważne – odpowiednio do tego przygotowane poprzez szkolenia i warsztaty. Sami często zmagają się z podobnymi trudnościami, nieraz mają zbliżone doświadczenia życiowe, a co za tym idzie cechuje ich większe zrozumienie dla potrzeb i problemów dzwoniących seniorów. Dla wolontariuszy prowadzenie Telefonu to możliwość pomagania swoim rówieśnikom, ale też dodatkowa forma własnej aktywności i sposób na wartościowe spędzanie czasu. 

Jak to powstało?

Rybnicki Telefon Seniora to efekt współpracy Urzędu Miasta Rybnika z Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa. Stanowi też element większego przedsięwzięcia – realizowanego od 2018 roku projektu unijnego pn.  Halo Aktywni 60+, którego pomysłodawcą i liderem jest właśnie krakowska firma. Projekt ma na celu wzmacnianie aktywności osób starszych poprzez uruchomienie telefonów seniora w trzech miastach: Bytomiu, Rybniku i Wałbrzychu. Inspiracją dla ekspertów z Krakowa były rozwiązania senioralne stosowane w krajach skandynawskich i bałtyckich, w tym łotewskiej Rydze – gdzie od 2015 sprawnie funkcjonuje centrum telefoniczne prowadzone przez seniorów. To właśnie ryskie doświadczenia stanowiły punkt wyjścia dla prac nad polskimi telefonami seniora. Wstępny model działania Telefonu opracowano w oparciu o obserwacje poczynione podczas wizyty studyjnej w Rydze, materiały i wskazówki przekazane przez łotewskich partnerów, spotkania i dyskusje, podczas których perspektywę organizatorów dopełniały relacje wolontariuszy.

Telefon w Rybniku nie powstałby bez lokalnych seniorów. Duża grupa zaangażowała się już na samym początku projektu, wspólnie z ekspertami z Centrum Doradztwa Strategicznego wypracowując kluczowe założenia dla funkcjonowania Telefonu. Jednym z etapów działań przygotowawczych były badania ankietowe, które przeprowadzono w nieszablonowej formule. To sami seniorzy, odpowiednio przygotowani i przeszkoleni, wcieli się w badaczy i realizowali ankiety ze swoimi rówieśnikami (tzw. „badania w działaniu”). W ten sposób udało się dotrzeć do aż 225 osób powyżej 60 r.ż.! Dzięki badaniom pozyskano wartościowe informacje dotyczące potrzeb osób starszych w Rybniku, w tym ich aktywności społecznej, a co za tym idzie – lepiej poznano oczekiwania i problemy potencjalnych Telefonu Seniora. Ponadto, wolontariusze uczestniczyli w różnych szkoleniach i warsztatach, w ramach których mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne i profesjonalnie przygotować się do prowadzenia dyżurów telefonicznych i rozmów z nieznajomymi. 

Rybnicki Telefon Seniora będzie działał co najmniej do 2023 r.  (projekt koordynuje Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa, a od 1 czerwca 2021 r.  – Miasto Rybnik).

Rybnicki Telefon Seniora powstał w ramach projektu Halo Aktywni 60+ – innowacyjne formy włączenia społecznego osób starszych z wykorzystaniem doświadczeń programu "Let us be active!" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3. Współpraca Ponadnarodowa i współfinansowanego z Funduszy Europejskich. Liderem Projektu jest Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. WIduch, Partnerem – Urząd Miasta Ryga oraz  Miasto Rybnik.

        

Udostępnij:


Wszystkie aktualności